Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan - Fågelbergskyrkan

Välkommen till barnverksamheten i Fågelbergskyrkan! Fyll i anmälan här på webben tillsammans med förälder/vårdnadshavare.

ANMÄLAN TILL BARNGRUPPER I FÅGELBERGSKYRKAN ht 2018:

KONTAKT VÅRDNADSHAVARE:

Ulrica Kardborn

Ulrica Kardborn

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Stensjön

Ida Andersson

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Stensjön