AKTIVISTKONFA/BERLINKONFA, Stensjön

Träffas på tider som gruppen kommer överens om, vardagskväll eller veckoslut i Stensjökyrkan eller Fågelbergskyrkan. Konfirmation 29 maj 2021 i Stensjökyrkan.

AKTIVISTKONFA/BERLINKONFA

STENSJÖNS FÖRSAMLING

En grupp för dig som är trött på enbart vackert prat om mänskliga rättigheter och allas lika värde, som istället vill se praktisk handling. Kanske brinner du för något av följande ämnen: miljö/klimat, fred, djurens rättigheter, global och lokal rättvisa, feminism, HBTQ-frågor, psykisk ohälsa, drogmissbruk, eller kanske något helt annat? Huvudtanken med gruppen är inte bara att ge en bild av vad kristen tro är och hur kristen tro har påverkat samhällen tidigare, utan också att låta varje konfirmand välja varsitt eget område att fördjupa sig i. En av höjdpunkterna under året är givetvis resan till Berlin i maj.

TRÄFFAS: På tider som gruppen kommer överens om, vardagskväll eller veckoslut.

VAR: I Stensjökyrkan (Gunnebogatan 18) eller Fågelbergskyrkan (Östra Falkgatan 9).

LÄGERDATUM: 18-20 september (Åh, Ljungskile), 12-16 maj (Berlin).

KOSTNAD: Gratis.

KONFIRMATION: Lördag 29 maj, Stensjökyrkan.

FOLDER PDF>>

VID FRÅGOR: Kontakta Stefan Risenfors,
stefan.risenfors@svenskakyrkan.se, 0738-520 461.

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön