AKTIVISTKONFA/BERLINKONFA, Stensjön

Träffas på tider som gruppen kommer överens om, vardagskväll eller veckoslut i Stensjökyrkan eller Fågelbergskyrkan. Konfirmation 29 maj 2021 i Stensjökyrkan.

AKTIVISTKONFA/BERLINKONFA

STENSJÖNS FÖRSAMLING

En grupp för dig som är trött på enbart vackert prat om mänskliga rättigheter och allas lika värde, som istället vill se praktisk handling. Kanske brinner du för något av följande ämnen: miljö/klimat, fred, djurens rättigheter, global och lokal rättvisa, feminism, HBTQ-frågor, psykisk ohälsa, drogmissbruk, eller kanske något helt annat? Huvudtanken med gruppen är inte bara att ge en bild av vad kristen tro är och hur kristen tro har påverkat samhällen tidigare, utan också att låta varje konfirmand välja varsitt eget område att fördjupa sig i. En av höjdpunkterna under året är givetvis resan till Berlin i maj.

TRÄFFAS: På tider som gruppen kommer överens om, vardagskväll eller veckoslut.

VAR: I Stensjökyrkan (Gunnebogatan 18) eller Fågelbergskyrkan (Östra Falkgatan 9).

LÄGERDATUM: 18-20 september (Åh, Ljungskile), 12-16 maj (Berlin).

KOSTNAD: Gratis.

KONFIRMATION: Lördag 29 maj, Stensjökyrkan.

FOLDER PDF>>

VID FRÅGOR: Kontakta Stefan Risenfors,
stefan.risenfors@svenskakyrkan.se, 0738-520 461.

Anmäl dig snarast. UPPGIFTER OM KONFIRMANDEN.

Är du döpt?

På grund av begränsat antal platser i grupperna, gör två val av grupp:

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, facebook, instagram, folder osv)

I och med denna anmälan till konfirmationsläsningen godkänner jag det eventuella ekonomiska åtagandet som kan vara förknippat med konfirmationsgruppen (uppgiften finns tillsammans med varje grupp). För att kunna genomföra och administrera ditt barns tid som konfirmand kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön