En präst trycker ner sin tumme i en liten skål med aska.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vikarierande kyrkoherde

Nyhet Publicerad Ändrad

Under kyrkoherdens semester (15 juni-14 juli) är Göran Alexandersson vikarierande kyrkoherde. Göran nås på telefon 070 591 43 00.