Bilden visar en person som har en boja om foten och ett trähjärta i sin utsträckta hand.
Foto: Mogens Amstrup Jacobsen

Mogens besöker fängslade svenskar i Asien

– Just som man tror att man har sett allt, upplever man plötsligt något som övergår allt annat: Tillsammans med en person från svenska ambassaden besökte jag en svensk medborgare i ett fängelse byggt för 100 som nu har 1320 fängslade. Det berättar Mogens Amstrup Jacobsens, som arbetar som mobil präst i Asien.

BESÖKER FÄNGSLADE SVENSKAR

Som mobil präst reser Mogens regelbundet till flera orter i olika länder som Indien, Indonesien, Sri Lanka, Singapore, Sydkorea, Japan och Filippinerna. En viktig del av arbetet handlar om att besöka svenskar som sitter fängslade.

Ingen svensk ska vara frihetsberövad i Asien utan att ha möjligheten att prata.  Alla får erbjudande om att få besök av en svensk präst. Hittills är det en enda person som tackat nej.  

– Att besöka dem som sitter i fängelse är en utmaning och samtidigt en väldigt positiv och meningsfull del av mitt arbete.  Det känns att de blir otroligt glada när jag kommer, besök är efterlängtat.   

Mogens säger att några av de fängelser han besöker är extremt vidriga, det kan handla om 1-1 1/2 kvadratmeter per fånge. Och ibland handlar det om fruktansvärt långa straff, 30-40 år.

– Det är svårt att förmedla hopp i de situationerna, men de som sitter i fängelse tycker det är hoppfullt att få besök. Just som man tror att man har sett allt, upplever man plötsligt något som övergår allt annat: Tillsammans med en person från svenska ambassaden besökte jag en svensk medborgare i ett fängelse byggt för 100 som nu har 1320 fängslade! 

Mogens har också besökt en fängslad svenska som sitter på sitt 19:e år i Filippinerna. En svensk finns på mentalsjukhus bokstavligen bakom galler. Mogens försöker ge hopp och tröst. Han har haft med trähjärta, bönbok, pocketbok och choklad.

–  Jag varit på fängelsebesök i Indonesien igår och idag. Ett oerhört viktigt arbete - för som en av svenskarna jag besökte sa till mig: ”Härinne är man aldrig ensam, fast jag känner mig väldigt ensam”.

Fängelserna ligger inte i centralorterna. Ibland är det en dagsresa för att komma till fängelset. Det gör att de fängslade inte får så många besök.

 – Jag försöker vara där så lång tid jag kan, 3-4 timmar kanske, för att kunna sitta och äta tillsammans. Båda parter tycker det är viktiga möten. Jag försöker besöka alla frihetsberövade svenskar två gånger per år.

Mogens besökte vid ett tillfälle två svenska fångar i Tochigi kvinnofängelse i Japan. Det blev till tre sommarpsalmer, gemensam bönestund och välsignelsen (på var sin sida om glasrutan i samtalsrummet). Och samtal om framtiden, livet och hoppet som återfötts. ”Jag längtar så efter att få sitta på en stubbe i skogen och bara njuta av naturen”, som en av kvinnorna sa.

SAMTALSSTÖD VIKTIGT FÖR SVENSKAR UTOMLANDS

Också utanför fängelset är samtal en viktig uppgift.

– I Filippinerna har jag väldigt många samtal och försöker ge svenskar stöd i utsatta situationer. Många svenska män är gifta med filippinska kvinnor och brottas med olika problem.  

Mogens får kontakt med svenskar som vill prata till exempel genom att vara med i Facebookgrupper och nätverk för skandinaver.

– Ambassaderna har också kontaktuppgifter till mig. Svenska restauranger och barer har mitt visitkort. De ber om att få lägga ut det. De vill sprida att det finns en mobil svensk präst.

– Det är utmanande på ett positivt sätt att vara med och trampa nya stigar, att ta kontakt med turistföretag och resebolag för att lättare hitta svenskarna.

Mogens gör också besök i svenska skolor och är med på skolavslutningar och han deltar när Handelskammaren eller svenska företag eller ambassader har olika evenemang.

I Sydkorea har han besökt den svensk-schweiziska styrka som övervakar gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea.

Mogens firar gudstjänst med svenskar förstås, oftast blir det två gudstjänster per år på varje ort, vid advent och på sommaren.

– I Manilla (Filippinerna) och Seoul (Sydkorea) var det omkring 100 personer på gudstjänsterna, det känns väldigt roligt!

Dop handlar det om ibland och kyrklig välsignelse över par som gift sig borgerligt. Han har också haft sju konfirmander i Singapore.

Att kunna ge stödsamtal är viktigt, avslutar Mogens. 

– Samtalsstöd har jag på flera orter och med alla kategorier av människor. Det kan handla om ekonomiska problem, att man brutit med sin svenska familj, ledsenhet över att ha förlorat kontakten med dem och att man vantrivs i det land man är.