Prata med oss

Till innehållet

Mogens pendlar mellan Gunnarsbyn och Asien

Mogens Amstrup Jacobsen delar jobbet som präst på halvtid i Gunnarsbyns församling i Boden, med att vara mobil präst över en hel kontinent - Asien.


Mogens Amstrup Jacobsen har varit mobil präst i Asien ett år.

– Svenskar i Asien är glada för att vi kan erbjuda gudstjänst på svenska. Jag får också allt fler förfrågningar om dop, samtal och själavård.

Även de livstidsdömda bär på ett hopp

En annan viktig uppgift för Mogens Amstrup Jacobsen är att besöka svenskar i fängelse. Straffen är ofta långa och fångarna är otroligt glada över besöken, berättar han.

– En kvinna jag mötte satt inne för narkotikabrott i 30 år. Vi var jämngamla och jämförde våra liv. Hon var 31 år när hon greps och kommer att vara 62 när hon blir fri. Trots detta närde hon ett hopp. Det kan verka konstigt, men även de livstidsdömda jag möter bär på ett hopp. För mig som präst gäller det att stärka människors hopp.

I flera av länderna Mogens Amstrup Jacobsen arbetar i har det bildats små arbetsgrupper som kan hjälpa till med att planera och genomföra gudstjänster på svenska och nå ut till svenskar lokalt. Men de frivilliga medarbetarna kommer och går beroende på hur deras arbetssituation förändras.

Flyger på natten

I regel besöker Mogens Amstrup Jacobsen varje land och plats två till tre gånger per år. Fokus i hans arbete ligger på Sydkorea, Indien, Japan, Filippinerna och Sri Lanka. I Japan och Indien är svenskarna väldigt utspridda. Den stora utmaningen är därför att få kontinuitet i verksamheten.

"Ambassaderna vill gärna ha kyrkan som samtalspartner inför kris- och katastrofsammanhang", säger Mogens Amstrup Jacobsen. Bild: Gustaf Hellsing/IKON

För att tjäna tid flyger han på nätterna. Svenskar i Asien söker ofta upp en lokalkyrka för sina andliga behov, ofta en anglikansk kyrka, erfar han. Mogens Amstrup Jacobsen använder sig av resebyråer, grupper på Facebook, lokala svenska/skandinaviska nätverk och mejllistor, svenskakyrkan.se/iutlandet för att nå ut till svenskar.  

Försök under två år

Tjänsterna kommer att vara på försök under två år. Förmodligen fortsätter verksamheten i någon form, i synnerhet där det finns en efterfrågan, tror Mogens Amstrup Jacobsen. 

– Det kanske viktigaste under mitt första år är att folk börjat märka att det finns ambulerande präster som ser dem, att de inte är övergivna av Svenska kyrkan, betonar han.

Roland Asplund