Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan i utlandets mobila präster

I Asien, Afrika och Sydamerika arbetar eller reser en stor mängd svenskar. Här finns behov av att kunna fira gudstjänst på svenska eller samtala med en präst. Svenska kyrkan har tre mobila, eller ambulerande, präster.

En stor mängd svenskar reser, lever och arbetar i kortare och längre perioder i olika delar av världen. De är utspridda och finns inte samlade på ett ställe.

Svenska kyrkan i utlandet som ambulerande kyrka följer svensken dit svensken går. Ibland inte i egna lokaler – att vara där människor finns är uppdraget. Det kan vara på stranden, på caféet, på gator, torg och i lånade kyrkor.

Våra mobila präster ger fler möjlighet att få samlas och fira gudstjänst på sitt hjärtas språk, även i de delar av världen det inte är möjlighet att ha en fast församlingsverksamhet.

Det blir också tillfällen för dop, begravningar, vigslar eller välsignelser samt tid för själavård och enskilda samtal.

De mobila prästerna samarbetar med ambassader och konsulat, svenska skolor och andra svenskorganisationer. De besöker fängslade svenskar och har kontakt med deras anhöriga. 

Ge gärna en gåva till de mobila prästernas arbete! Varmt tack!

Du är också mycket välkommen att höra av dig till våra tre mobila präster: 

Mobila präster

Asien: 
Mejla Mogens Amstrup-Jacobsen,
Tel +46 (0)72-505 5724 

Afrika:
Mejla Gudmund Erling
Tel +46 (0)72-505 5732
SKYPE: gudmund.erling

Sydamerika:
Mejla Åsa Ström Broman
Tel +1 917 582 2182 

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att kontakta oss på kansliet! Vi är en del av kyrkokansliet i Uppsala.

Mejla Svenska kyrkan i utlandet 

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 


Givar- och ombudsservice: 018-16 96 00
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida