Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan i utlandets mobila präster

I Asien, Afrika och Sydamerika arbetar eller reser en stor mängd svenskar. Här finns behov av att kunna fira gudstjänst på svenska eller samtala med en präst. Svenska kyrkan har tre mobila, eller ambulerande, präster.

Mobila präster

Asien: 
Mejla Mogens Amstrup-Jacobsen,
Tel +46 (0)72-505 5724 

Afrika:
Mejla Gudmund Erling
Tel +46 (0)72-505 5732
SKYPE: gudmund.erling

Sydamerika:
Mejla Åsa Ström Broman
Tel +1 917 582 2182 

En stor mängd svenskar reser, lever och arbetar i kortare och längre perioder i olika delar av världen. De är utspridda och finns inte samlade på ett ställe.

Svenska kyrkan i utlandet som ambulerande kyrka följer svensken dit svensken går. Ibland inte i egna lokaler – att vara där människor finns är uppdraget. Det kan vara på stranden, på caféet, på gator, torg och i lånade kyrkor.

Våra mobila präster ger fler möjlighet att få samlas och fira gudstjänst på sitt hjärtas språk, även i de delar av världen det inte är möjlighet att ha en fast församlingsverksamhet.

Det blir också tillfällen för dop, begravningar, vigslar eller välsignelser samt tid för själavård och enskilda samtal.

De mobila prästerna samarbetar med ambassader och konsulat, svenska skolor och andra svenskorganisationer. De besöker fängslade svenskar och har kontakt med deras anhöriga. 

Välkommen att höra av dig!

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Mejla Svenska kyrkan i utlandet.  
Prenumerera på nyhetsbrevet.
Givar- och ombudsservice: 018-16 99 49
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida
Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 
Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
Växel: 018-16 95 00