Mobil präst i USA

En ambulerande präst kommer att sändas ut i USA så fort läget tillåter. Tjänsten ingår i Svenska kyrkan i utlandets verksamhet. Arbetet kommer igång när det är möjligt att resa igen. Redan nu går det bra att komma i kontakt med den ambulerande prästen om man har frågor eller önskemål kring t e x dop, vigsel, konfirmation, enskilt samtal eller något annat. Jag som är ambulerande präst i USA heter Maria Thorsson och jag kommer att vara verksam i flera olika delar av USA regelbundet.

När det blir möjligt att resa kommer mer information kring vilka områden jag kommer att befinna mig och vid vilka tidpunkter. 

 

 ​

Maria Thorsson

Maria Thorsson

Mobil präst i USA

Präst