Foto: Magnus Aronson

Mobil kyrka med högt i tak och låga trösklar

Erik Stenberg-Roos och hans fru Anna Stenberg jobbar som präst, respektive assistent i Thailand. De senaste två åren har de varit stationerade i Bangkok. Där möter de människor i alla livssituationer – från pensionärer som flyttat utomlands till personer som fastnat i missbruk eller sitter i fängelse.

Prästen Erik Stenberg-Roos jobbar ihop med sin fru Anna i Thailand sedan sex år. Tidigare var de i Phuket, och de senaste dryga två åren är de stationerade i Bangkok. Thailand är deras första utlandsplacering och de trivs väldigt bra. 

– I Phuket är majoriteten främst äldre pensionärer, men det blev även mycket välsignelser och barndop, av svenskar på semester. Här i Bangkok är de flesta av svenskarna snarare yrkesarbetande mitt i livet, ofta anställda vid svenska företag i regionen. Många har även barn i de internationella skolorna, berättar Erik.

Möts på pub

De har ingen fast plats att vara kyrka på, utan är en mobil kyrka med stor räckvidd över flera länder i Asien. I Bangkok möts de varje tisdag på en pub, Stable Lodge. Men de har även andra typer av mötesplatser för svenskar regelbundet, runt om i regionen.

– Vi firar bara traditionella gudstjänster vid de stora högtiderna, och då vi hyr in oss i Anglikanska kyrkan, med de övriga nordiska kyrkorna. I övrigt är vår verksamhet väldigt basic, säger Erik. Det är basic kristendom, med högt i tak och låga trösklar. 

Erik och Anna får vara kreativa och uppfinningsrika när det kommer till mötesplatser och församlingsarbete, utan att ha en fast mötesplats eller kyrka. I Phuket brukade de mötas på stranden eller på en restaurang. 

– Det är alla åldersgrupper som kommer till våra träffar och ibland möts vi upp till sextio personer, berättar Erik. Det blir samtal kring djupare och existentiella frågor, det känns viktigt. 

Pensionärer, turister och backpackers

Foto: Erik Stenberg Roos

Erik har även haft återkommande möten kring manlig identitet, som varit väldigt uppskattade.

– Det har blivit väldigt uppskattat och är även viktigt att tala om. Det är en ny tid som bryter fram nu när mannen inte har försprånget längre och många kvinnor kommer in på traditionellt manliga områden. Vi män behöver hitta nytt i den brytpunkt, som leder till ett mer jämlikt samhälle. 

Erik och Anna möter alla typer av svenskar i Thailand. Vissa bor i landet permanent, andra bor och arbetar några år eller en tid, några är pensionärer och ytterligare andra är turister och backpackers. Bangkok beskriver han också som en samlingsplats för mycket av det diakonala arbetet, och de har en tät relation med Svenska ambassaden. De flesta hittar Svenska kyrkan via nätet, eller rekommendationer. Men även många anhöriga kan kontakta kyrkan och känna trygghet över att det finns en svensk, kyrklig närvaro i landet. 

Hjälper människor på livets botten

Erik och Anna har nyligen landat i Bangkok efter en längre tid i karantän. Anna är socionom och har tidigare arbetet inom kriminalvården och det är främst hon som ansvarar för att besöka fångar i Bangkok, en viktig del av deras arbete. Erik har ett pastoralt ansvar för Kambodja, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos och Myanmar och besöker även svenska fångar i de länderna, även om det inte sker just nu på grund av den rådande pandemin.

– Ofta kan en hel familj hamna i fängelse i vissa av dessa länder. Barnen får bo med sina föräldrar i fängelset, något som man kan se från olika perspektiv. Vi besöker bara dem som vill ha besök av Svenska kyrkan och ofta blir de väldigt glada när vi kommer. Det är oerhört tuffa omständigheter som många lever under.  

I Thailand och Bangkok är de diakonala behoven många gånger stora och det är tuffa utmaningar som Erik och Anna möter. Flera fastnar i missbruk och kriminalitet av olika slag, och har kommit in i onda cirklar. Erik får sitta med i många typer av samtal, och möta människor som ibland hamnat på livets botten. 

– Vi har som filosofi att vi vill hjälpa alla som behöver vår hjälp. Fokus ligger alltid på hjälp till självhjälp. Det ger dem empowerment. Vi gör alltid tydligt för dem vi möter att vi inte kommer att ge dem några pengar. De får inte heller sova hos oss. Men i övrigt vill vi gärna hjälpa till. De kan låna dator och telefon, vi kan äta ihop och vi ger gärna av vår tid och vårt engagemang. För oss är det viktigt att man är med och löser sina egna problem, det ger en annan självkänsla och kraft. 

Ofta slutar denna typ av kontakter och stöd, med att personen i fråga reser hem till Sverige. Ibland har Erik och Anna fortsatt kontakt med personer och det har även hänt att de mötts i Sverige. Men Erik är tydlig med att det alltid är individen själv som får avgöra om de ska ha det. Det diakonala arbetet i Bangkok handlar även om att finnas till för äldre, göra sjukhusbesök och hembesök. 

Alla är välkomna

I den mobila kyrkan i Bangkok finns även mycket glädje. Många är barnfamiljer som gärna firar jul, påsk och midsommar med den svenska församlingen, och för en tid sedan konfirmerade Erik sin första ungdomsgrupp i Bangkok.

– Det var jätteroligt, och vi hoppas på att kunna ha en till konfirmandgrupp så snart pandemin är över. 

Just variationen i arbetet och möten med olika människor är något som Erik älskar. Att få vara en svensk mobil församling mitt i Bangkok betyder mycket för många. 

– Det är väldigt roligt och stimulerande att arbeta så här, och vi möter en enorm variation av människor och får många fantastiska berättelser. Visst finns det utmaningar varje dag, men det är ju också roligt. Vi är extremt lösningsorienterade och har högt i tak och låga trösklar. Alla är välkomna, och alla ska känna sig välkomna. Det är jätteviktigt.

Anne Casparsson