Foto: Staffan Svensson

Sinnesromässa i Stenlängan

Välkommen som du är till en enkel mässa mitt i vardagen med musik, ljuständning och gemenskap.

Tredje tisdagen i månaden kl. 19.00, fika från kl. 18.30

 

Mässor våren 2023:

17 januari

21 februari

21 mars

18 april

16 maj

20 juni