Foto: Staffan Svensson

Sinnesromässa i Stenlängan

Välkommen till en stillsam och kravlös mässa med musik, bön, tystnad och sång. Tänd ljus, lyssna till musik och betraktelse eller bara kom och "var" i stunden.

Våra sinnesromässor firas i Stenlängan, intill församlingshemmet i Mjälby, den tredje tisdagskvällen i månaden kl. 19.00.

Sinnesromässan är en mötesplats dit alla är välkomna, men har växt fram i mötet mellan kyrkan och tolvstegsrörelsen.

Utgångspunkten för gudstjänsten är att Gud vill möta oss i vår sårbarhet, upprätta oss och hjälpa oss vidare. I mötet mellan människor och i mötet med Gud kan helande och växande ske.

Varje Sinnesromässa ber vi den så kallade sinnesrobönen:

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

Kom och ta del av en stunds gemenskap före mässan, fika finns från kl. 18.30.

 

Sinnesromässor hösten 2023:

15 augusti

19 september

17 oktober

21 november

19 december