Foto: Magnus Aronson/IKON

Pilgrimsvandring

Vad är en pilgrim?

Att vara pilgrim är att vara på väg och att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.