Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en del av den långa väg som binder samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge.

Från Trelleborg i Söder och Malmö i väster går Pilgrimsvägen in mot Lunds domkyrka, som är navet på leden. Från Lund fortsätter vägen norrut mot Skånes Fagerhult där Pilgrimsleder Småland-Öland tar vid. Leden österut från Lund förbinder de premonstratenskloster som fanns i Skåne på medeltiden i Lund, Övedskloster, Tumathorp och Bäckaskog. Detta är också vägen till den stora vallfartsorten S:t Olof på Österlen. Vägen går sedan norrut längs kusten i öster. I Kiaby delar sig Pilgrimsvägen. En led går österut längs Blekingekusten till Karlskrona och den andra fortsätter norrut till Kyrkhult där Pilgrimsleder Småland-Öland tar vid.

I hjärtat av Skåne förbinder ytterligare en väg de två andra via det skånska helgonet S:ta Magnhilds kyrka i Fulltofta och Olofskyrkan i Hallaröd nära Höör.

Som pärlorna på ett radband

Som pärlorna på ett radband ligger kyrkorna längs Pilgrimsvägen. Varje kyrka har en berättelse att berätta. Kyrkorummet är en skatt som pilgrimen är beredd att färdas långt för att träda in i. Rummet bjuder in till vila för kropp och själ och påminner om det inre rum som finns i varje människa och som vetter mot evigheten.

En människa som är på väg

En pilgrim är en människa som är på väg. Varje människa föds, lever och dör. Pilgrimen gör sig medveten om att tillvaron är större än det vi kan se med våra ögon, ta på med våra händer eller förstå med vårt intellekt.

Pilgrimsleden har en egen hemsida där du kan läsa mer: www.pilgrimsvagen.se