Foto: Magnus Aronson/IKON

Övriga grupper

Vårterminen startar vecka 4. Anmälan krävs, få platser kvar. Mejla din anmälan till louise.ingvarsson@svenskakyrkan.se (barn- och ungdomsansvarig)

Måndagar

Måndags Chill, kl. 14.30-17.00

Åk 4-6. Plats: Mjällby församlingshem

 

Onsdagar

Onsdagsklubben, kl. 13.30-15.30    

Åk 0-3. Plats: Hörvik

 

Torsdagar      OBS! Ny grupp!

Torsdagsklubben,  kl. 13.15-15.15

Åk 0-1. Plats: Mjällby församlingshem

Fredagar        

Fredagsklubben, kl. 13.15-15.15

Åk 2-3. Plats: Mjällby församlingshem

 

 

Terminsavgiften är 50 kronor/termin.