Foto: Pia Mattisson

Kyrkorådet 2018-2021

Här presenteras ledamöter och ersättare som är valda mandatperioden 2018-2021

Från vänster: Kyrkoherde Patrik Carlsson, sekreterare Anette Olofsson, ledamot Bengt Jansson (S), ledamot Sven-Inge Antonsson (KB), ledamot Mona Wadin Nilsson (-), ledamot Ebbe Larsson (KB), ersättare Maria Knutsson (KB), kyrkofullmäktiges ordförande Bo Knutsson – adjungerad (KB), kyrkorådets ordförande Kith Mårtensson (KB), ledamot Ewy Svensson (KB), ersättare Birgitta Bergström (KB), ledamot Margreth Persson (SD), ersättare Bert Persson (SD), ledamot Uno Hellgren (KB), ledamot Uno Johansson (S), ersättare Kerstin Edvardsson (KB) och ledamot Maivor Johnsson (KB).

På bilden saknas: ledamot Ingrid Friman (KB), ersättare Ylva Nilsson (S), ersättare Jan-Erik Pilthammar (KB), ersättare Jesper Bengtsson (KB) och kassör Lina Bengtsson.

 

Förklaring av förkortningar:

(KB) = Kyrkans Bästa
(S) = Socialdemokraterna
(SD) = Sverigedemokraterna

 (-) = Partilös

Kontakt:

Kyrkorådets ordförande Kith Mårtensson:

mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se