Foto: Pia Mattisson

Kyrkorådet 2018-2021

Här presenteras ledamöter och ersättare som är valda mandatperioden 2018-2021

Från vänster: Kyrkoherde Patrik Carlsson, sekreterare Anette Olofsson, ledamot Bengt Jansson (S), ledamot Sven-Inge Antonsson (KB), ledamot Mona Wadin Nilsson (-), ledamot Ebbe Larsson (KB), ersättare Maria Knutsson (KB), kyrkofullmäktiges ordförande Bo Knutsson – adjungerad (KB), kyrkorådets ordförande Kith Mårtensson (KB), ledamot Ewy Svensson (KB), ersättare Birgitta Bergström (KB), ledamot Margreth Persson (SD), ersättare Bert Persson (SD) t.o.m. 2020-12-22, ledamot Uno Hellgren (KB), ledamot Uno Johansson (S), ersättare Kerstin Edvardsson (KB) och ledamot Maivor Johnsson (KB).

På bilden saknas: ledamot Ingrid Friman (KB), ersättare Ylva Nilsson (S), ersättare Jan-Erik Pilthammar (KB), ersättare Jesper Bengtsson (KB) och kassör Lina Bengtsson.

 

Förklaring av förkortningar:

(KB) = Kyrkans Bästa
(S) = Socialdemokraterna
(SD) = Sverigedemokraterna

 (-) = Partilös

Kontakt:

Kyrkorådets ordförande Kith Mårtensson:

mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se