Lekmännens dag 2016-01-24
Foto: Anette Olofsson

Lekmannakåren

Församlingarna i Sölvesborg, Ivetofta, Gammalstorp, Ysane och Mjällby bildade år 1952 Sölvesborgsortens Kyrkobrödrakår. Tio år senare, år 1962, skedde en uppdelning i församlingskårer, varvid Mjällby bildade en egen kår. Efter ytterligare tio år ombildades kåren så att även kvinnor fick bli medlemmar och namnet ändrades till Mjällby Lekmannakår, eftersom vi fått systrar. Vid kårens kårens årsmöte 2017-02-22 beslöt man att upplösa föreningen och ordförande Egon Nilsson blev avtackad.

Arrangemang

Mjällby församlings Lekmannakår anordnade flera intressanta föreläsningar alternativt Bibelstudier varje år. Lekmannakåren arrangerade också varje år någon resa till ett eller flera spännande utflyktsmål.