Foto: Magnus Aronson/IKON

Besökstjänst

Besöksgruppen = diakonigruppen, är en del av församlingens diakonala arbete, de gör en enorm insats bland sjuka och ensamma.

Att besöka någon

Att få ett besök, dricka kaffe tillsammans och prata en stund betyder väldigt mycket. Kanske kan man gå en promenad, köra ut personen en stund i rullstolen eller hjälpa till med något ärende.

Vilka är med i Diakonigruppen?

Diakonigruppen består av församlingsbor som frivilligt hjälper till med bland annat besökstjänst. Vi söker frivilliga, både män och kvinnor, till vår verksamhet. Har du tid över? Det gäller att besöka någon cirka en gång/månad. Diakonigruppen träffas en gång/månad för studier ur någon bok. Ibland sjunger vi på något boende i samband med någon andakt. Det är några saker som du kan få hjälpa till med. Vi har det trevligt tillsammans.

Sekretess

Inom besöksverksamheten finns en särskild tystnadsförbindelse, där man förbinder sig att till exempel iaktta sekretess beträffande de personliga förtroenden, förhållanden och levnadsomständigheter som man kan komma att få kännedom om. Detta är en viktig sak som besökare att känna till.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att vara med och hjälpa till i denna viktiga verksamhet, är du välkommen att höra av dig. Då får du också veta mer. Vi ser verkligen fram emot ett samtal från dig!

Hör av dig till Marie på telefon 0456-566 03.