Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mini-seminarium: Hållbar aktivism - om att engagera sig långsiktigt

Allt fler undersökningar visar att unga känner en stor oro inför framtiden, klimathotet och utvecklingen i världen. För den som vill och är intresserad finns en uppsjö av organisationer, initiativ och rörelser att engagera sig inom. I Sverige är engagemanget inom civilsamhället ett av det högsta i världen och många är beredda att göra ideella insatser. Samtidigt kan politiskt engagemang också innebära utsatthet. Vi ser hur utrymmet för demokratiska rörelser runt om i världen i krymper, framförallt för vissa grupper och frågor.

De utmaningar som samhället och världen står inför är stora, komplexa och kräver långsiktig ork. Hur kan vi i denna kontext skapa långsiktig och hållbar aktivism, för oss själva och för andra? Författaren, feministen och människorättskämpen Audre Lorde har sagt “Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.” Att ta hand om sig själv och varandra är en förutsättning för att orka fortsätta kämpa.

Under detta miniseminarium samtalar vi om engagemang, aktivism och den egna och andras hållbarhet. Hur får man inspiration och hur ser man till att skapa återhämtning? Hur bra är vi på att stötta varandra i vårt engagemang?

Samtalet sker i form av panel/talk show mellan representanter från feministiska rörelser, ekumeniska rörelser och ungdomsrörelser.

När: Lördag 16 november 2019, 12:30-13:00
Plats: Globala scenen
Medverkande: 
Arrangör: Act Svenska kyrkan

OBS! Seminariet kommer att hållas på engelska.

Läs mer på MR-dagarnas hemsida. 

Tillbaka till hela Svenska kyrkans program på MR-dagarna.