Präst deltar i samtal på språkcafé.
Foto: Alex&Martin/Ikon

Språkkafé ger trygghet och vägar in i samhället

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Några av dem har sökt skydd hos oss i Sverige. Över hela landet erbjuder Svenska kyrkan språkkafé och andra mötesplatser som ger både trygghet och en introduktion till det svenska samhället.

Att vara på flykt är att befinna sig i en utsatt situation. Bakom sig kan man ha svåra upplevelser från hemlandet eller flyktvägen, och framför sig nya utmaningar i ett nytt land med allt vad det innebär av asylprocess och försök att skapa sig en fungerande tillvaro i det nya.

Både för dem som väntar på asylbesked och för dem som har fått uppehållstillstånd kan olika mötesplatser skapa struktur och trygghet i vardagen. Svenska kyrkan möter asylsökande och nyanlända på de flesta orter i Sverige och språkkafé är en av de vanligaste aktiviteterna. De fungerar som öppna mötesplatser där människor som är nya i Sverige kan möta etablerade svenskar över en kopp kaffe eller te. Här bidrar ideellt engagerade människor med både kunskap och tid på ett ovärderligt sätt som är till stor hjälp för andra.

Lärde sig svenska i väntan på asylbesked

Svenska kyrkan i Karlskoga har engagerat sig mycket för människor som flytt till Sverige. Här lärde sig George Issa från Syrien svenska medan han väntade på besked om uppehållstillstånd. Planen var att sedan komplettera och anpassa sin forskarutbildning från Syrien genom att arbeta på sjukhus och studera vid universitetet.

–Jag har aldrig gått på SFI utan lärt mig svenska i kyrkans språkkaféer, berättar George Issa.

Idag bor han i Enköping sedan fem månader då hans familj äntligen kom från Libanon där de väntat på att få uppehållstillstånd. Hans tre döttrar går redan i skolan och hans fru läser svenska på SFI.

– Hon är duktig och kommer att lära sig språket, säger George.

Själv fortsätter han att studera och behöver ytterligare cirka tre år för att sedan kunna fortsätta på universitetet. George Issa är expert på hårtransplantationer och har utfört mer än 1000 operationer. I framtiden vill han starta en egen klinik i Sverige.

Man i röd tröja.
George Issa lärde sig svenska i kyrkans språkkafé medan an väntade på besked om uppehållstillstånd. Foto: Ulrika Nylén/Ikon

Kontakten med kyrkan är viktig

Ofta blir besöken i kyrkan mer än bara språket och introduktionen till det nya samhället, de ger också trygghet genom det religiösa sammanhanget som för många är bekant från hemlandet. George Issa har kvar sin kontakt med kyrkan som han besöker varje söndag. Men han tycker att det är svårare att lära känna människor i Enköping än i Karlskoga, även om han tror att det kommer att bli bra även här.

– Jag trivdes jättebra i Karlskoga. Hela samhället välkomnade oss, de gjorde så mycket. Särskilt i kyrkan trivdes jag jättebra. De gjorde så mycket för att vi skulle trivas och det gjorde stor skillnad. Det var fantastiskt. Människorna i Sverige är snälla. Det är vi som är nya som behöver börja ta kontakt med dem, säger han.

”Vi måste ge tillbaka”

George Issa hoppas av hela sitt hjärta på en bra framtid.

– Sverige är bättre än något annat land. Jag har fått så mycket. Vi som kommer hit måste respektera Sverige och ge tillbaka. Det är den stora utmaningen för framtiden, säger han.

För George Issa har Svenska kyrkan betytt mycket för trivsel och språkkunskaper som hjälpt honom att komma vidare. För andra kan deltagande i aktiviteterna som kyrkan ordnar så småningom ge möjlighet att själv få prova på ledarroller eller praktik. Det kan i sin tur bli ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden. Så ger språkkaféer och andra mötesplatser upphov till nya verksamheter, vänskapsband och möjligheter.

Ulrika Nylén

Arbetet med människor på flykt förändras

Hösten 2015 kom många människor på flykt till Sverige. Svenska kyrkan gjorde stora insatser för att möta dem i det akuta skedet och arbetar fortfarande stödjande med integration och etablering i samhället här i Sverige.

 

Här är några siffror från arbetet 2015-2016:

 Åtta av tio församlingar i Svenska kyrkan hade verksamhet för asylsökande och nyanlända.

Drygt 37 000 människor deltog i verksamheten varje månad.

8 000 frivilliga var engagerade i arbetet.

Vanliga aktiviteter var: språkcafé, utdelning av kläder, hjälp med myndighetskontakter, mötesplatser, sociala aktiviteter, samtalsstöd och verksamheter för barn och unga.

Idag ligger fokus på att ge stöd i etablering och integration för dem som fått uppehållstillstånd. En viktig del i arbetet är också att möta människor som fått svåra besked, som avslag på asylansökan, nekad rätt till familjeåterförening eller väldigt kort uppehållstillstånd.

Svenska kyrkan har också ett stort arbete för människor på flykt i konfliktområden och deras grannländer. Här kan du läsa mer om det arbetet.