I Sysslebäck i Värmland broderar asylsökande kvinnor sin flykt och sina drömmar.

Konst, kultur och integration

Konst kan ge språk åt människors erfarenheter, bortom orden. Konst kan också skapa viktiga berättelser om hur det är att vara människa. Svenska kyrkan har utvecklat konst och konstnärliga processer som resurs i mötet med asylsökande och nyanlända. 

Konsten som väg till reflektion

Fyra församlingar runtom i Sverige deltog 2016–2017 i ett projekt som syftade till att undersöka hur konst och kultur kan vara en resurs i arbetet med flyktingmottagande och integration.

– När det yttre livsrummet blir så beskuret som i tillvaron på ett asylboende kan konsten förhoppningsvis påminna om att man inte bara är sina smärtsamma erfarenheter eller praktiska svårigheter i nuet, man är mer. Kanske kan konsten vara en väg in till det rum för reflektion och kontemplation som ingen kan ta ifrån oss, säger Erika Dahlén som ledde projektet.

NYA ERFARENHETER GENOM INTEGRATIONSARBETET

Församlingarna matchades med en särskilt utvald konstnär, som tillsammans med församlingen ledde asylsökande och nyanlända i ett konstnärligt projekt. En målsättning var att projektet skulle utveckla nya erfarenheter och metoder som kunde spridas till stift och församlingar som söker inspiration och nya vägar för arbete med flyktingar och integration.

– Sverige är ett land som inte varit i krig på många år. Vi behöver de nya svenskarnas berättelser och erfarenheter för att förstå världen bättre, för att få veta mer om vad det innebär att vara människa. Som Sveriges största religiösa samfund är Svenska kyrkan en naturlig mottagare för dessa berättelser och med ett ansvar att förmedla dem vidare ut i samhället, säger Erika Dahlén.

Församlingarnas arbete med projektet

Ljudkonstverk i Mora

Konstnären Johanna Byström Sims vistades under hösten och vintern 2016 i Mora församling (Västerås stift) och deltog i församlingens arbete med nyanlända. 13 december 2016 återvände hon till församlingen för visningen av det verk som är ett resultat av hennes möte med nyanlända i Mora och med Mora församling. Verket består av ett ljudkonstverk kallat ”En annan väntan”.

Så här skriver konstnären själv:

”Vad händer med kroppen när du bara väntar och väntar dag ut och dag in? Hjärtat slår och andningen pågår, men kan du vila i väntan och låta hjärtrytmen pulsera i ett lugnt tempo eller gör stressen att hjärtrytmen blir ojämn och andningen spänd?”

I kapellet i Andreasgården fanns under utställningstiden ett blad med en graf baserad på de väntandes hjärtrytm instucket som försättsblad i varje psalmbok. Detta är den andra delen av verket. Johanna Byström Sims skriver: ”Deras hjärtslag blir en introduktion till våra sånger”.

Prisat integrationsarbete i Mora församling

Konstverket "En annan väntan" togs emot av en församling med ett strukturerat och brett arbete med och för asylsökande. Under fyra år har Mora församling byggt upp verksamheter som mötesplatser mellan ensamkommande barn och bofasta ungdomar, läxläsning, öppen förskola, hembesök med mera.

All verksamhet sker genom en organiserad samverkansform, navet, som församlingen tagit initiativ till. Genom navet samverkar kyrka, kommun, studieförbund, idrottsrörelsen och flera andra ideella organisationer. Församlingen har fått pris som årets möjliggörare av Västerås stift.

Församlingens pedagog Pernilla Lundström tycker att konstnären Johanna Byström Sims fångade in syftet med församlingens arbete på ett bra sätt. 

– Att du är älskad och viktig här och nu, det var helt fantastiskt att hon kunde se det på så kort tid, berättar Pernilla Lundström.

Läs mer om "En annan väntan" i Mora

BRODERIWORKSHOPS I ÖVRE ÄLVDALEN

– Idag har vi pratat om hur vi kan berätta om vår kultur och vår resa till Sverige, säger Ghada Al Joboury. Hon är en av deltagarna i Övre Älvdals integrationsprojekt, där asylsökande kvinnor broderat om sina erfarenheter.

Förlagan till projektet är pilgrimstapeten i Ransby, där arbetslösa kvinnor på 90-talet broderade pilgrimernas historia. Pilgrimstapeten i Ransby är i sin tur inspirerad av Bayeauxtapeten, en berömd medeltida textil som skildrar en historisk händelse men också ger en inblick i den medeltida människans liv och vardag.

Alla bär med sig något efter en resa

Mötet med de asylsökande kvinnorna och bygdens traditioner av pilgrimsvandring och konsthantverk födde en idé hos församlingen.

- Alla som reser är pilgrimer: man har varit med om en resa och man bär med sig någonting. De här kvinnorna har fått bryta upp från sina liv och är nu på ett nytt ställe som de inte alls känner till. Nu försöker de bilda sig en vardag här och i det arbetet kan broderiet vara en viktig del, säger Birgitta Halvarsson, kyrkoherde i Övre Älvdals församling.

Öppnare möten genom konst

Två till tre gånger i veckan träffades omkring tio asylsökande kvinnor för att brodera hos Svenska kyrkan i Sysslebäck. Textilkonstnären Jenny McMillen fanns med som konstnärligt stöd.

– När man håller på med konst så kopplar man bort andra saker. Man kan mötas på ett annat sätt. Det blir personligare berättelser. När man gör något som man inte är van vid så öppnar det upp nya delar i sig själv och i möten med andra, säger Jenny McMillen.

– Det här konstverket kommer att berätta om en tid som funnits i historien. Det kommer att berätta om de här åren när vi möttes många kvinnor från olika håll i världen, säger Birgitta Halvarsson.

Broschyr om integrationsprojektet i Övre Älvdalen (pdf, 900 kB)

Två personer står med ryggen mot kameran och målar på en stor teckning med många färger på en vägg.
Under två dagar hölls workshopen ALLA KAN med broderi och teckning/måleri för nyanlända i Älvsbyn, under ledning av konstnärerna Victoria och Agneta Andersson från Norrbotten. Foto: Victoria Andersson

Vi avslutar dagen med att titta på det vi har gjort dessa två dagar, en slags genomgång. Sedan tar vi gruppbilder och många selfies! En syrisk kvinna berättar att hon är så lycklig över dessa dagar.

Victoria och Agneta, konstnärer och workshopledare

WORKSHOPS MED KONSTNÄRLIGT SKAPANDE I ÄLVSBYN

I Älvsbyns församling i Norrbotten har konstnärerna Agneta och Viktoria Andersson genomfört workshops med fokus på konstnärligt skapande som teckning och broderi tillsammans med nyanlända som deltar i församlingens verksamhet.

De 21 deltagarna var män och kvinnor från Irak, Syrien, Eritrea, Afghanistan och Ukraina i blandade åldrar som möttes för att lära sig grunderna i olika konstnärliga tekniker och få tillfälle att prova olika material. Dagarna innebar samvaro kring ett gemensamt intresse och tillfälle till träning i det svenska språket.

Delprojektet genomfördes i samarbete med Älvsby folkhögskola. Projektledare var konstnären Erika Dahlén.

Verk om flykt och exil i Angered

I Hjällbo kyrka i Angereds församling arbetar Mandana Moghaddam med ett verk som utgår från möten med människor som är nya i Sverige. Flykt och exil är sedan tidigare ett tydligt tema i hennes uppmärksammade konstnärskap och konstnären kom själv till Sverige som flykting från Iran.

Mandana Moghaddams tidigare arbeten