Röda stickade frågetecken på gul bakgrund.
Foto: Hannah Born /Flickr

Frågor och svar om En värld av grannar

Vad handlar programmet om, vem står bakom, vad är syftet? Här finns svar på dina frågor.

Vi fyller på med frågor och svar efterhand. Finns inte din fråga med?

Mejla contact (at) aworldofneighbours.com

Vad handlar Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar om?

Det är ett program som ska underlätta för ett gemensamt internationellt och interreligiöst ansvarstagande för människor på flykt. Nu byggs nätverk och olika religiösa aktörers erfarenheter samlas in. I februari 2021 planeras ett möte som ärkebiskopen kommer stå värd för. Det ska lyfta hur religiösa samfund och relaterade organisationer arbetar för och med flyktingar, asylsökande, migranter och internflyktingar i Europa och Mellanöstern.

Vem står bakom programmet?

Programmet är en del av Svenska kyrkans arbete på nationell nivå.

Vad är syftet med programmet?

Svenska kyrkans syfte med programmet är att bidra till fredlig samexistens och ett mångfaldigt, humant och socialt hållbart Europa.

Programmet ska utveckla och fördjupa Svenska kyrkans relationer med andra religiösa samfund och organisationer som arbetar med och för människor på flykt i Europa. Programmet ska bidra till att det arbete vi tillsammans gör blir stärkt, delat och synliggjort.

I Sverige finns en förhoppning om att programmet i samverkan med stiften ska bidra till ett samhälle som präglas av social sammanhållning och som försvarar demokratiska grundvärderingar.

Vad gör programmet?

Den 27– 30 januari, 2020 hölls ett större möte med rubriken Keeping our Humanity – for we were strangers once i Malmö. Mötet samlade runt 70 deltagare från 15 olika länder.

Under 2018 och 2019 besökte programansvarig Anna Hjälm aktörer i flera länder för att studera hur samfund och  trosbaserade organisationer arbetar med flykting- och migrationsfrågor, främst vilka praktiska insatser som görs, men också vilket påverkansarbete som bedrivs.

Hittills har följande länder, samfund och trosbaserade organisationer besökts:

TYSKLAND:
Malteserordern, IsraAid, Caritas, German Ecumenical Committee on Church Asylum, EKD, Bishop Damian från den Koptiska ortodoxa kyrkan, ZMD

SKOTTLAND:
Scottish Refugee Council, St. Rollox Church of Scotland, Mental Health Foundation/Refugee project, Caritas, UNESCO Chair of Refugee Integration through Languages and the Arts, Scottish Faith Action for Refugees, Church of Scotland, Scottish Catholic Justice and Peace Commission/European Network of Justice and Peace Commission's working group, Livingston congregation/The Church of Scotland

STORBRITANNIEN:
Catholic Diocese of Salford, Caritas, Revive, Quakers of Birmingham, St. Chad’s Sanctuary, Restore, Sanctuary Cities, Churches Together in Britain and Ireland, Church of England, World Jewish Relief, Christian AID, Islamic Relief, Al-Manaar The Muslim Cultural Heritage Centre

GREKLAND:
Evangelical Church of Greece, Evangelical Church of Greece församling i Exarchia, ”Faros” - hem för ensamkommande, Project Hope, SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) Aten, Caritas Hellas HQ, Caritas Aten (Refugee Centre, Social Spot, härbärge), Apostoli – grekisk-ortodoxa kyrkans humanitära gren (“Hestia” hem för ensamkommande, Educational Centre for Refugees and Migrants, Soppkök och “kyrkan på gatan”), Caritas Thessaloniki (Social Spot – utbildning och stöd för flyktingar, migranter och greker), Flyktinglägret Diavata, Thessaloniki, Project Naomi, Thessaloniki, Evangeliska kyrkan i Katalini – arbete med människor på flykt.

ITALIEN:
Diaconia Valdese, Milano (Social spot – stöd till migranter), Interkulturell metodistförsamling, Milano (interkulturellt- och integrationsarbete i församlingen), Federationen för protestantiska kyrkor i Italien (bl.a. Italienska lutherska kyrkan), Italienska metodistkyrkan (Humanitär korridor), Papa Giovanni Association, Jesuit Relief Services, Vatikanens kontor för Migrations och flyktingfrågor, Pontifical Council for Christian Unity, Sant’ Egidio, Malteserordern, Caritas International, Caritas Italien, Caritas Biella, Jesuit Relief Service International.

UNGERN:
Evangelical Lutheran Church in Hungary, lutherska församlingen i Budapest Distrikt 8, Malteserordern, ungerska Helsingforskommittén, Menedék – organisation för migranter, Hungarian Reformed Church Aid, Kalunba, Ungerska Interchurch Aid – en del av ACT Alliance, Reformed Church Hungary, Scottish Mission in Budapest, Saint Egidio, Caritas Ungern, Hungarian Baptist Aid, Lutherska kyrkans Diakonie, Organization of Muslims in Hungary, Svenska ambassaden i Budapest, Hungarian Evangelical Fellowship, International Organization of Migration

POLEN:  
Islamista blog - folkbildning, Polens Ekumeniska Råd, Polish Migration Forum Foundation, Bread & Salt – gräsrotsorganisation, Ocalenie, Jesuit Refugee Services Poland, Secretariat of the Polish Bishops Conference, Evangelical Lutheran Church in Poland, Muslim Cultural Centre i Warsaw, Polska Helsingforskommittén, Refugee Foundation Poland, Caritas (HQ och Warsaw), Union of Progressive Jewish Communities in Poland, Warsaw Progressive Jewish Community   

Vem är programansvarig?

Anna Hjälm är programansvarig för ”Interreligiös dialog för fred – En värld av grannar”. I hennes uppdrag ingår att stärka, binda samman och synliggöra det arbete religiösa aktörer gör med och för migranter i Europa och att stärka den interreligiösa infrastrukturen i frågan i Europa. 

Anna Hjälm är utbildad vid Umeå universitet där hon också forskat och undervisat i bland annat befolkningsfrågor. 2011 disputerade hon i kulturgeografi.  

Under åren 2013-2016 arbetade Anna Hjälm för Svenska kyrkan som ekumenikhandläggare med placering på Kyrkornas världsråds kontor i Jerusalem. De senaste åren har hon arbetat med folkbildningsfrågor i Mellanösternteamet på Kyrkokansliet i Uppsala.