Foto: Kristin Lidell/IKON

Mer än bara kaffe och kanelbulle

Niklas Larsson är invald i kyrkomötet och sitter även i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet. Han menar att utlandskyrkans verksamhet betyder så mycket mer än att som svensk utomlands kunna få sig en svensk kanelbulle. Det handlar om församlingens grundläggande uppgift: att bedriva undervisning, diakoni, gudstjänst och mission på svenska.

Niklas Larsson bor i Osby i Norra Skåne. Han växte upp i ett hem där kyrkan inte hade någon självklar plats, men började tidigt själv att engagera sig i Svenska kyrkans verksamheter. Det blev juniorer, tonårsgruppen och så småningom träffar i församlingshemmet.

Engagemanget för utlandskyrkan har vuxit

Niklas beskriver hur han alltid haft ett brinnande engagemang för samhällsfrågor och tidigt gick in i politiken, inom Centerpartiet. Både hans politiska engagemang och hans kyrkliga, är mycket viktiga för honom och det ledde vidare till fler uppdrag. Sedan några år är han invald i kyrkomötet och även i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet. Trots sina blott 33 år, är han även ordförande för kommunstyrelsen i Osby kommun. 

– Mitt engagemang för Svenska kyrkan i utlandet har hela tiden vuxit under de åtta år då jag varit engagerad på olika sätt. Att följa dessa kyrkor över hela världen, och se deras arbete, både i storstäder och på turistorter, som betyder mycket för svenskar utomlands, är speciellt.  

Svenska församlingar kan lära av utlandskyrkan

Niklas menar att mycket man är van vid från det svenskkyrkliga hemma, fungerar lite annorlunda utomlands. Istället behöver man förhålla sig till helt andra förutsättningar och mycket mindre av både personalresurser samt knappare ekonomi. 

– Det ideella blir därför så mycket viktigare i utlandskyrkan. Det är något Svenska kyrkan hemma behöver lära av, menar han. 

Själv har han hunnit besöka ett par utlandskyrkor som gjorde ett starkt intryck på honom. Både en församling på spanska solkusten och en storstadsförsamling i USA. Niklas önskar att fler ser och förstår hur viktig Svenska kyrkan i utlandet är, både för barnfamiljer, människor mitt i livet och för alla pensionärer. Men också för andra målgrupper som svenskar i fängelser, ensamma och marginaliserade. 

De problem man hade hemma kanske istället blir ännu större än de var innan. Det är viktigt att som kyrka finnas på plats och hjälpa människor, oavsett vilka de är och hur de hamnat där de är.

Varannan vatten för festande ungdomar

– Jag tror att Svenska kyrkan i utlandet är väldigt viktigt även för många ungdomar som reser eller arbetar utomlands en tid, au-pairer och studenter. Det låter kanske banalt, men den satsning man har gjort I Ayia Napa, på Cypern, när man möter upp festande svenska ungdomar och bjuder på varannan vatten, tror jag har stor betydelse. Även för deras framtida relation med Svenska kyrkan.

Han kan se att de förändringar som man gjort inom Svenska kyrkan i utlandet har behövts. Man har sett över svenskars nya resemönster och gjort en del förändringar vad gäller platser och etableringar. 

– Då utlandskyrkan ju från början var en sjömanskyrka, ser situationen helt annorlunda ut idag. Man behöver hela tiden förändras med människors resvanor för att finnas där svenskar finns, vilket innebär att vissa kyrkor får flytta på sig och vissa präster behöver vara ambulerande.

Mer än bara kaffe och kanelbullar

För att kunna bedriva verksamhet utomlands behövs allt stöd man kan få, menar Niklas. Därför är det ideella engagemanget, liksom kollekter, bidrag, och stöd från givare, väldigt viktiga.

– Jag är en person som älskar att dricka kaffe och äta kanelbullar, men det finns något mycket djupare med verksamheten än bara det. Jag ser det som så oerhört viktigt att Svenska kyrkan i utlandet finns för att bedriva undervisning, diakoni, gudstjänst och mission på svenska.

Utsatthet drabbar även utomlands

Niklas vill även lyfta fram de diakonala behov som finns på många platser runt om i världen, något som han själv blivit särskilt berörd över. Fattigdom, hemlöshet och utsatthet drabbar även svenskar utomlands och många faller djupt ner och betonar att Svenska kyrkan i utlandet gör en väldigt viktig diakonal insats för många av dessa personer. 

– Många drömmer exempelvis om ett liv på spanska solkusten, släpper allt i Sverige och flyttar till en plats de tror är paradiset. Men så blir kanske livet inte alls som de tänkt sig. De problem man hade hemma kanske istället blir ännu större än de var innan. Det är viktigt att som kyrka finnas på plats och hjälpa människor, oavsett vilka de är och hur de hamnat där de är. Som svensk förstår man nog inte alltid hur viktig verksamheten är och hur många svenskar man faktiskt hjälper.  

En plats att komma hem till

Han tror att den gemenskap som Svenska kyrkan i utlandet skapar bland svenskar är väldigt viktig, oavsett om man har en stark gudstro eller inte. Det skapar en trygghet och en plats att komma hem till, samtidigt som man är en kyrka. 

– Det var en mäktig upplevelse när jag för några år sedan besökte Svenska kyrkan i Fuengirola på första advent och det var 150 personer I kyrkan. För mig visade det så tydligt, hur oerhört viktig Svenska kyrkan i utlandet är för många och hur starkt det är att fira gudstjänst med svenskar i en gemenskap utomlands.  

Anne Casparsson

Foto: Kristin Lidell/IKON