Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Mellösa församling Besöks- och postadress: Harpsundsvägen 15, 64031 Mellösa Telefon: +46(157)60008 E-post till Mellösa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad kostar en begravning

Enligt begravningslagen har alla genom den begravningsavgift vi betalar rätt till att bli begravda utan kostnad.

Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej, har du genom begravningsavgiften kostnadsfritt rätt till

  • en gravplats på allmän kyrkogård eller särskild gravplats under 25 år
  • gravsättning
  • lokal för förvaring och visning av stoftet, så kallad bisättningslokal
  • transport av kistan från bisättningslokalen och vidare till begravningsceremonin, krematoriet, begravningsplatsen
  • kremering
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • skötsel av kyrkogårdens och begravningsplatsens gemensamma ytor.

Övriga kostnader
Övriga kostnader i samband med begravningen, till exempel arvode till begravningsbyrå, svepning, kista, kistdekorationer,sångsolister, transporter och så vidare står de närmast sörjande,det vill säga dödsboet, för.


Du som inte är medlem men vill begravas enligt Svenska kyrkans ordning
Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan men önskade att bli begravd enligt Svenska kyrkans ordning kan kyrkoherden besluta om att begravningsgudstjänst får genomföras ändå. Församlingen tar då ut en avgift för begravningen, det vill säga för präst, kyrka, kyrkomusiker, vaktmästare och eventuella bärare.  Vi skickar en faktura till dödsboet.