Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Omarbetning av vår hemsida

Även under november kommer uppdatering av hemsidan att pågå!

Arbetet med omarbetning av hemsidan har påbörjats, men kommer även att ta november månad i anspråk för att bli klar. Då arbetet med hemsidn till stor del sker på ideell basis, så sker arbetet då tid medges och drar sålunda ut något på tiden.