Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Mellösa församling Besöks- och postadress: Harpsundsvägen 15, 64031 Mellösa Telefon: +46(157)60008 E-post till Mellösa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv. När vi firar gudstjänst möter vi Gud och oss själva.Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje och tacksamhet men också smärta och sorg. Här kan vi hämta kraft och mod att leva våra liv. Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare. 
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
I Mellösa församling firar vi taizémässa, morgonmässa, musikgudstjänst, familjemässa för små och stora och gudstjänst med nattvard, det vill säga mässa. Vi firar också gudstjänst när vi döper, konfirmerar, viger och begraver. Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken och sången gärna och ofta får ta stor plats.

Gudstjänsten - bekräftelse på att Gud är nära
Oavsett vilken form gudstjänsten har förmedlar och bekräftar den genom symboler, bilder och sakrament Guds närvaro för var och en av oss som deltar. Gud är alltid nära, oavsett vem vi är, var vi är eller vad vi presterar. Vår uppgift som människor är att varje dag bejaka våra liv och försöka leva närvarande inför oss själva och inför varandra.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans känner gemenskap med varandra och med Gud. Den som vill får gärna delta aktivt i gudstjänsten, som kyrkvärd, textläsare, dopvärd eller på annat sätt.

Tillsammans kan vi göra under
När vi firar gudstjänst tillsammans, med öppenhet för varandra och i Guds närvaro tänds hoppet om att vi faktiskt kan ta oss igenom det som till en början kan se omöjligt ut. Ensam kan vi kanske inte flytta berg, men tillsammans kan vi göra under.