Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Genomgång av våra gravar

En omfattande genomgång av våra gravar har påbörjats. Vi kommer att söka gravrättsinnehavare på de gravar som saknar det. Även borttagande av stenar på tidigare sökta gravar kommer att tas bort.

Kvarter A, gravrätter

Kvarter A är genomgånget den 2015-05-04.

På nedanstående gravar söker vi endera gravrättsinnehavare, eller så har vi tagit bort stenen, då tidigare sökning av gravrättsinnehavare inte gett något resultat.