Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och ungdomar

För barn i alla åldrar finns en rad verksamheter. Både grupper och öppen verksamhet. Vi har även barnkörer.

Verksamheten är indelad i olika åldersgrupper, se menyn till vänster.
 
Tre till fyra gånger per termin hålls Mässa - "för stora och små" i någon av våra kyrkor.
 
Barnens bibel
När ditt barn fyller sex år kommer en inbjudan från din församling till en Mässa då ditt barn får ta emot sin barnens bibel.