Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Anslagstavla

Välkomna att besöka församlingarnas evenemang, alla nyheter och aktuella händelser i Melleruds pastorat presenteras här nedan.

Här får du veta mer om vad kyrkovalet är och hur du gör för att rösta

Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta i kyrkovalet.

Du kan rösta från den 6 september fram till valdagen söndagen 19 september 2021.

Plats och tid när vi håller öppet för röstning i Melleruds pastorat finner du i kalendern på vår hemsida, i Kyrkguiden samt under våra evenemang på vår Facebooksida.

När du röstar påverkar du vad kyrkan ska göra - Din röst är viktig!                                      

 

Så röstar du i kyrkovalet

Röstkort

Överst på röstkortet du fått står vallokalens namn, adress och öppettid där du kan rösta på valdagen.

Att rösta i vallokal

Du kan bara rösta i hänvisad vallokal på valdagen söndagen den 19 sept mellan klockan 9-11 + 16-20.

Du måste kunna bevisa att du är du, så ta med en id-handling till exempel körkort eller pass.

Ta gärna med ditt röstkort också.

På valdagen kan du samma tid även rösta oavsett församlingstillhörighet I röstningslokalen vid Kyrkans Hus, Kapellgatan 6, Mellerud. Medtag då ditt röstkort och legitimation.

Att förtidsrösta genom att rösta i förväg

Du kan förtidsrösta oavsett församlingstillhörighet i röstningslokalen hos oss på Kyrkans Hus, Kapellgatan 6, Mellerud, fram till och med valdagen på följande tider:

Måndagar: 10-12 + 13-15 + 17-20

Tisdagar-fredagar: 10-12 + 13-15

Lördagar: 10-12

Valdagen, söndagen 19 september: 9-11 + 16-20

Ta med ditt röstkort och id-handling.              

Att brevrösta

Ett annat sätt att rösta i förväg är att rösta med brev.

För att brevrösta behöver du ett brevröstningspaket.

Det kan du få av oss vid pastorsexpeditionen, Kyrkans Hus.

I paketet finns en beskrivning av hur du ska göra.

OBS! Posta din brevröst så att den är framme senast fredag 17 september.

Det behövs inget porto.

Om du brevröstar från utlandet ska ditt brev vara framme senast onsdag 15 september.

Att rösta med bud

Om du har svårt att ta dig till lokalen kan du rösta med bud.

Ett bud är en person som tar med ditt röstkort och ditt brevröstningspaket till din vallokal eller din förtidsröstningslokal.

Om du röstar med brev eller bud behövs två vittnen. Det är två personer över 18 år som intygar med sin namnteckning att du följt instruktionerna i brevröstningspaketet.

Be gärna om hjälp

Om du undrar något kan du alltid fråga de som arbetar i vallokaler och förtidsröstningslokaler.

De svarar gärna på frågor, men de får inte berätta för någon vad just du funderar på.

I kyrkovalet kan du rösta i tre val

1.          KYRKOFULLMÄKTIGE – DITT NÄRMASTE VAL – VITA VALSEDLAR

Kyrkofullmäktige tar beslut som påverkar din närmaste församling.

Frågorna kan handla om vilka aktiviteter som församlingen ska ha och vilken hjälp människor som har det svårt ska kunna få.

Mer information kring de tre valbara alternativen här I Melleruds pastorat kan du utläsa om vad de står för på sidorna 6-7 i Melleruds Nyheter nr 32

2.      STIFTET – REGIONEN – ROSA VALSEDLAR

Svenska Kyrkan är indelad i 13 stift, där Melleruds pastorat ingår i Karlstads stift.

I stiftsfullmäktige tas beslut som gäller stiftet.

Stiftens uppgift är att stötta församlingarna. Det kan handla om renoveringar av kyrkor eller hjälpverksamhet för utsatta människor.

3.      KYRKOMÖTET – NATIONEN – GULA VALSEDLAR

Kyrkomötet är som Svenska Kyrkans riksdag.

Kyrkomötet har 251 ledamöter.

De beslutar om frågor som ska gälla för Svenska Kyrkan i hela Sverige, till exempel vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken.

Nomineringsgrupper

De grupper som man röstar på i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper och de personer som ställer upp till val återfinns på valsedlarna som kandidater.

Om du gillar en kandidat extra mycket kan du sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn. Det kallas för att personrösta.

Du kan personrösta på max tre kandidater.

Om du inte personröstar går din röst till nomineringsgruppen.

Rösträtt

I årets kyrkoval har 5 miljoner medlemmar rösträtt.

För att ha rösträtt behöver du ha fyllt 16 år senast på valdagen, vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige, så att du har ett personnummer.

Borttappat röstkort

Om du tappar bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt från svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta oss på pastorsexpeditionen vid Kyrkans Hus, Mellerud.

Valresultat

Kyrkovalet avslutas klockan 20.00 söndagen den 19 september.

Därefter börjar rösterna räknas.

Du kan följa sammanräkningen på: svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta säkert trots coronapandemin

Svenska kyrkan vill att alla ska kunna rösta på ett tryggt och säkert sätt trots coronapandemin.

Vi har pratat med Folkhälsomyndigheten för att förbereda kyrkovalet på bästa sätt.

Lokalerna kommer att vara förberedda med handsprit, tydliga instruktioner och annat.

Så här kan vi undvika smittspridningen av Covid-19:

·         Förtidsrösta

·         Rösta med brev

·         Rösta med bud

·         Följ instruktionerna när du besöker en lokal för att rösta.

För mer information

Om du har frågor kan du ringa Svenska Kyrkans valservice, som har telefonnummer 010-18 19 400.

Du kan också skicka e-post till kyrkoval@svenskakyrkan.se

Uppstart av öppen barnverksamhet hösten 2021

Du glömmer väl inte bort att rösta i kyrkovalet här nu 6-19 september? ...

Nu startar vi upp körverksamheten i Bolstad och Ör igen. Har du inte varit med tidigare men är sugen? - Hör av dig till Maria

OBS! Gälllande motsvarande körverksamhet för barn...

Barnkörsång i Melleruds pastorat

Hej!

Eftersom det fortfarande är restriktioner i Västra Götalandsregionen om besök i skolor och blandning av grupper och barn i skollokalerna så måste vi avvakta regionens beslut som kommer den 15 september. Då får vi veta hur utvecklingen spås bli under hösten. Så tidigast vecka 38 kan barnkörerna i Bolstad och Ör starta. Men till dess: Håll i och håll ut!

 Hälsningar Maria Andersson Körledare 0530/36206

 

Nu startar vi upp körverksamheten i Holm igen. Har du inte varit med tidigare men är sugen? - Hör av dig till Anders

Intresserad av pilgrimsvandring? - Anmäl senast 1 sept till Cecilia

Hej!
Följ gärna våra konfirmander via deras BLOGG där de delar med sig av sina funderingar längs vägen fram till konfirmationen.

Tvätta händerna
Spotify Business

Viktig information om våra kyrkogårdar

VIKTIG INFORMATION

Vi kontrollerar gravstenarnas säkerhet.

Arbetet kommer att pågå löpande.

Stenar som inte är korrekt dubbade, förankrade och som inte klarar de krav på säkerhet som ställs enligt
Centrala Gravvårdskommitén (CGK) måste vi lägga ned eller tillfälligt säkra med stolpe.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att stenen uppfyller säkerhetskraven enligt CGK och att se till att eventuella brister åtgärdas.

Varje gravvård som har gravrättsinnehavare är personlig egendom.

För utförligare information, se anslagstavla eller http://www.skkf.se/cgk

Vid frågor, kontakta

Morgan Björnmar

0530-36218 

Vänliga hälsningar

Melleruds Pastorat

 

GDPR Den nya personuppgiftslagen

GDPR står för General Data Protection Regulation, den svenska översättningen är dataskyddsförordningen. Det är en EU-lagstiftning som Sverige ska tillämpa direkt, precis som om det vore en svensk lag.
GDPR handlar om att privatpersoner ska kunna kontrollera vem som har deras personuppgifter och i vilken utsträckning. Företag får endast samla in de personuppgifter som de behöver och de måste hantera uppgifterna på rätt sätt. ​

Syftet med GDPR är att uppnå en enhetlig dataskyddsreglering i EU, och på så sätt stärka individers rättigheter. Många av GDPR:s regler liknar de som idag finns i personuppgiftslagen (PUL).
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi i Svenska kyrkan, Melleruds Pastorat arbetar för att skydda dina personuppgifter enligt nya lagen GDPR.
Under våren har vi uppdaterat våra system, gått igenom rutiner och uppdaterat information i samråd med Karlstads Stift.
Här finner du information om hur vi arbetar kring GDPR samt erforderliga dokument inklusive personuppgiftspolicy!


Personuppgiftspolicy
 

Information om behandling:
Anställda
Barngrupper
Barnkörer
Begravning
Inför dop (barn)
Inför dop (vuxen)
Jobbansökan
Konfirmation
Lokalbokningar
Medlemmar
Musiker
Vigsel
Volontärer
Vuxenkörer

Information vid begäran om åtgärd

Dataskydsombud för Melleruds pastorat:

Mauri Simson

mauri.simson@svenskakyrkan.se

Box 94
46422 Mellerud
tel: 0725-86 34 01

 

Kyrkofullmäktige sammanträder

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

Tid: Kl. 19.00 den 31 maj 2021och 1 november 2021

Plats: Kyrkans Hus, Kapellgatan 6, Mellerud