Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Anslagstavla

Välkomna att besöka församlingarnas evenemang, alla nyheter och aktuella händelser i Melleruds pastorat presenteras här nedan.

Nu startar vi

Kring frågan om att hålla några av pastoratets kyrkor stängda för att spara energi

Svenska kyrkan i Melleruds pastorat behöver agera kring frågan om uppvärmning av kyrkobyggnader, givet de höga elpriserna. Likaså ser pastoratet på frågan som en solidarisk gärning: Vi alla behöver vidta åtgärder för att spara energi.

Förändring av vår kondoleanshantering sker från och med 2022-09-01 enligt följande:

Kondoleanser

Om du önskar skänka kondoleans i samband med begravning, så är du hjärtligt välkommen att komma in eller ringa till oss på pastorsexpeditionen för hjälp med detta enligt nedan.

Vi tar emot gåvor till:

  • ACT Svenska kyrkan - För att skapa förutsättningar till ett bättre liv för alla världens människor
  • Svenska kyrkan i utlandet - Till stöd för gemenskap och omsorg om svenskar utomlands
  • Melleruds pastorats kyrkors blomsterfonder - För gemenskapsverksamhet, diakoni och utsmyckning i respektive kyrkas församling
  • Melleruds pastorats verksamhet - Till stöd för all bedriven verksamhet inom och mellan pastoratets olika församlingar

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot kontanter eller kort, men det går däremot bra att betala via swish (123 677 05 72) eller bankgiro (741-0715). Sätt dock bara inte in några pengar utan att först ha varit i kontakt med oss och erhållit ett kvittensnummer som ska anges vid betalningen.

Önskar du skänka till annan behjärtansvärd fond än ovanstående, hänvisar vi dig till begravningsbyråernas digitala service för detta eller genom att ta kontakt direkt med respektive fond i fråga.

Ny kyrkoherde för Melleruds pastorat

Från och med den 28 april 2022 har vi fått Lena Hildén som ny kyrkoherde. Kyrkoherdeinstallationen var i Holms kyrka söndagen den 30 oktober kl. 11:00

Kyrknytt

Tidningen Kyrknytt är samhällsinformation som skickas till alla hushåll i Dalsland och Värmland. Syftet är att möta människor där de befinner sig och att berättar om det mesta mellan himmel och jord: kärlek och hat, sorg och glädje, tro och tvivel, kropp och själ, rädsla och mod, arbete och fritid...

Hej!
Följ gärna våra konfirmander via deras BLOGG där de delar med sig av sina funderingar längs vägen fram till konfirmationen.

Tvätta händerna

Vi erbjuder och önskar främst levande musik i vår kyrkor, där våra duktiga kantorer därmed också är öppna och behjälpliga för önskemål om särskild musik i samband, med dop, vigsel och begravning.

Skulle ändå en inspelad låt av en artist önskas spelas upp, så är detta möjligt genom att ni kan beställa och köpa önskad låt via iTunes eller cd-skiva och ta med. Kyrkan består med linebox för att kunna spela upp stycket i våra högtalare, om ni i förväg låtit meddela oss om detta ihop med uppgift om låten är digital eller på skiva. Ni ansvarar dock sedan slutligen också för själva uppspelningen av musiken ni medfört.

Spotify Business

Viktig information om våra kyrkogårdar

VIKTIG INFORMATION

Vi kontrollerar gravstenarnas säkerhet.

Arbetet kommer att pågå löpande.

Stenar som inte är korrekt dubbade, förankrade och som inte klarar de krav på säkerhet som ställs enligt
Centrala Gravvårdskommitén (CGK) måste vi lägga ned eller tillfälligt säkra med stolpe.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att stenen uppfyller säkerhetskraven enligt CGK och att se till att eventuella brister åtgärdas.

Varje gravvård som har gravrättsinnehavare är personlig egendom.

För utförligare information, se anslagstavla eller http://www.skkf.se/cgk

Vid frågor, kontakta

Morgan Björnmar

0530-36218 

Vänliga hälsningar

Melleruds Pastorat

 

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer och ge en gåva

Jobba inom svenska kyrkan?

Är du intresserad av att jobba inom Svenska kyrkan (klicka på länken här nedan) och se bredden av verksamheten men även berätta om utbildningsvägarna för profilyrkena.