Kring frågan om att hålla några av pastoratets kyrkor stängda för att spara energi

Svenska kyrkan i Melleruds pastorat behöver agera kring frågan om uppvärmning av kyrkobyggnader, givet de höga elpriserna. Likaså ser pastoratet på frågan som en solidarisk gärning: Vi alla behöver vidta åtgärder för att spara energi.

Inom pastoratet kommer därför samma antalet gudstjänster under perioden efter trettonhelgen fram till påsk att hållas i:

  • Bolstad församling: Församlingshemmet i Grinstad
  • Holms församling: Kyrkans Hus i Mellerud
  • Skålleruds församling: Skålleruds kyrka
  • Örs församling: Dalskogs kyrka samt Örs kyrka

Pastoratets övriga sju kyrkor läggs därmed i vinteride under samma period i avsikt att spara energi. Detta innebär att temperaturen i kyrkorna sänks under vinterhalvåret, dock inte under gränsen för att kyrkorna eller inventarierna ska komma att skadas.

Kyrkan har samtidigt ett ansvar att förvalta kyrkobyggnader och en uppgift att visa omsorg. Därför kommer vi vid speciella tillfällen som till exempel dop, vigslar, begravningar och andra stora kyrkliga högtider visa hänsyn till önskemål och erbjuda möjlighet att ändå värma upp kyrkorummet tillfälligt i önskad kyrka, som lagts i vinteride.

Från påsk är alla kyrkor återigen tillgängliga helt som vanligt igen.