Prata med oss

Mellanösterns kristna - en introduktion för Svenska kyrkans församlingar och anställda

Skriften Kristna i Mellanöstern är ett pedagogiskt kunskapsmaterial som hjälper församlingar och andra att bättre förstå tro och traditioner hos personer som kommer från Mellanöstern. Rapporten berättar också om Svenska kyrkans stöd och samarbeten i regionen.

Ladda ned skriften Kristna i Mellanöstern som pdf (66 sidor)

I Sverige sätter kyrkobesökaren sig väl tillrätta i bänken och lägger upp det ena benet över det andra i en skön och avslappnad ställning. För en kyrkobesökare med ursprung i Mellanöstern är korsade ben i kyrkan ett uttryck för respektlöshet. Man korsar inte benen, men man gör korstecken.

I den svenska kyrkan förväntas man komma i tid innan gudstjänsten startar, sätta sig tillrätta i bänken och sedan behålla sin plats tills gudstjänsten är slut. I en ortodox kyrka får man snarare känslan av att människor kommer och går. Man går fram och tänder ett ljus, man stannar till framför en ikonbild.   

Skriften Kristna i Mellanöstern är ett pedagogiskt kunskapsmaterial som hjälper församlingar och andra intresserade att bättre förstå tro, traditioner och sedvänjor hos de personer som kommer från Mellanöstern.

Klicka på bilden och ladda ned Mellanösterns kristna (pdf, 66 sidor)

Människor kommer till oss, och vi finns också hos dem på kortare och längre besök. Kristna från Mellanöstern vill fira gudstjänst och delta i annan verksamhet i Svenska kyrkans församlingar.Tanken med skriften är att ge även den som inte är helt inläst på Mellanöstern en utgångspunkt för sina samtal.

Ideella krafter är viktiga i våra arbeten, något som blev mycket tydligt under 2015. Förhoppningen är att materialet både kan ge en första inblick och vägar vidare till fördjupad kunskap. 

Skriften tar upp dessa frågor och ämnen: 

  • Hur är det med de kristnas situation i Mellanöstern?
  • Ser det likadant ut i hela regionen eller hur skiljer det sig åt mellan olika platser?
  • Vilka kyrkor finns i Mellanöstern och hur är de organiserade?
  • Samlevnad eller konflikt med andra religioner – hur ser det ut?
  • Vad gör Svenska kyrkan, och vad medverkar vi till, tillsammans med kyrkor och organisationer på plats i Mellanöstern?
  • I slutet av skriften finns en ordlista över vanliga begrepp. 

Skriften Kristna i Mellanöstern är resultatet av ett uppdrag från kyrkomötet.

Läs också om förföljda kristna och utsatta troende.