Öppettider - Opening hours

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkans café är öppet på prov - och följer direktiven från myndigheterna Kyrkans café och shop är öppet på tisdagar och torsdagar kl.10 - 16 tillsvidare. OBS - social distans gäller. The Church's Café opens on trial - with the directives from the authorities The café and shop are open on Tuesdays and Thursdays from 10 am to 4 pm until further notice. NOTE - social distance applies.

Direktiv som gäller är:
- Max 15 personer i cafélokalen och 20 personer utomhus.
- Social distans på 1,5m gäller mellan bord.
- Ingen självservering av fika och lösgodis.
- Registrering av förnamn och telefonnummer av varje fikagäst.
- Veranda, lekplats och lekrum är inte tillgängliga i detta stadium.

Gudstjänster, kyrkliga aktiviteter och övrig verksamhet fortsätter online. Särskilda regler gäller för dop, vigslar och begravning. Vid frågor kontakta kyrkoherde Katja Lin. Vi fortsätter att hålla er uppdaterade och återkommer om något av detta ändras.

Directives that apply are:
- Maximum 15 people in the café and 20 people outdoors.
- Social distance of 1.5m applies between tables.
- No self-serving of coffee, cakes and lollies.
- Registration of first names and telephone numbers of each café visitor.
- Verandha room, playground and playarea are not available at this stage.