Foto: Pixabay

Välkommen till gudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 15 mars kl 11.00 firar vi gudstjänst med nattvard. Det är Tredje söndagen i fastan med tema: Kampen mot ondskan. Kyrkoherde Katja Lin leder gudstjänsten och kören Skutan medverkar med sång. Välkommen!