Årsmöte

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 15 mars 2020 för Svenska kyrkan i Melbourne

Medlemmarna i Svenska kyrkan i Melbourne kallas härmed till årsmöte söndagen den 15 mars med början kl 12.30.

Har du förslag på nya ledamöter till kyrkorådet,
vänligen kontakta Anna Önnebo, tel: 0413 779 535