Foto: Ikon

Samtal

Behöver du någon att prata med?

Kanske har det hänt något i livet som gör att det känns extra tungt. Kanske behöver du 'bara' prata av dig med någon utomstående. Samtalen kan handla om relationsproblem, frågor kring andlighet och tro, kanske önskan om stöd vid sjukdom och sorg eller orosmoment kring sociala och ekonomiska frågor. Inga ämnen är för stora, inga för små! Om du vill prata med någon av oss är du välkommen att ringa och bestämma en tid. Vi är utbildade i stödsamtal och själavårdssamtal och har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Tala är guld - några samtalstyper

Det finns många olika typer av samtal, här beskriver vi några exempel.

Själavård.

Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal ge- nom att det också handlar om Gud och andlighet. Det kan vara ett vägledande samtal mitt i livet eller ett samtal utifrån ett särskilt behov. Eller ett samtal som syftar till att hjälpa personen i sitt andliga sökande och vara en väg till inre mognad. Du får i lugn och ro prata om det som är angeläget för dig. Alla frågor kan inte besvaras men kan lämnas till Gud i bön. Du behöver inte ha en tro men för själavårdaren är alltid Gud med i samtalet.

Bikt

Bikten är för människan en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas gemenskap. Bikten föregås av samtal med präst som sedan leder fram till dess huvudpunkter; den biktandes syndabekännelse och präs- tens tillsägande av förlåtelse på Kristi uppdrag. Bikten omfattas av absolut tystnadsplikt.

Personlig vägledning - hjälp att uppfatta Guds tilltal i vardagen.

Vi inspireras av Ignatius av Loyolas andliga övningar som modell för vägledning. Utgångspunkten är att Gud är närvarande i din vardag. Tillsammans med en följeslagare, en medvandrare, som är utbildad för ändamålet, får du med hjälp av bibeltexter och övningar, stöd och uppmuntran, hjälp att upptäcka denna närvaro. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna och tillsammans med dig urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.
Kontakt: Susanne Åberg, diakon, tel 08-555 218 13, susanne.aberg@ matteus.org.

Stödsamtal

Stödsamtal innebär en serie avgränsade samtal för att tala om och bearbeta ett speciellt personligt tema som påverkar dig på ett sätt att det ”spiller över” i livet i stort. Samtalet kan handla om allt mellan himmel och jord; relationsproblem, orosmoment kring sociala och ekonomiska frågor eller tankar i samband med sjukdom och sorg. Inget är för stort eller för smått.

Kontaktuppgifter till präster och diakoner i församlingen finner du här nedan. Skulle du behöva någon att tala med då dessa inte är anträffbara kan du mellan 22.00–06.00 alltid ringa Jourhavande präst på telefon 112.

Präster och diakoner i vuxenverksamheten

Kontakt till diakoner och präster i S:t Matteus församling

 

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius@matteus.org  

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@matteus.org 

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@matteus.org 

 

DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom@matteus.org  

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg@matteus.org  

kris- och katastrofhantering - viktiga telefonnummer

När livet blir för svårt finns samtalshjälp bara en knapptryckning bort.
Här är en lista med länkar till bemannade telefoner. 
Telefonnummer och tillgänglighet kan variera.
 
Jourhavande präst 112
Anhöriglinjen 0200-239 500
Föräldralinjen 020-85 20 00
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
Polisen 114 14 eller 112
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Självmordslinjen 90 101
Hjälplinjen 0771-22 00 60
Bris 116 111
Anonyma Narkomaner 077-113 80 00
Anonyma alkoholister 08-720 38 42
Alkohollinjen 020-84 44 48