Meny

Samtal

Behöver du någon att prata med?

Kanske har det hänt något i livet som gör att det känns extra tungt. Kanske behöver du 'bara' prata av dig med någon utomstående. Samtalen kan handla om relationsproblem, frågor kring andlighet och tro, kanske önskan om stöd vid sjukdom och sorg eller orosmoment kring sociala och ekonomiska frågor. Inga ämnen är för stora, inga för små! Om du vill prata med någon av oss är du välkommen att ringa och bestämma en tid. Vi är utbildade i stödsamtal och själavårdssamtal och har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.. 

Präster och diakoner

Kontakt till diakoner och präster i S:t Matteus församling

 

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius@matteus.org 

 

Erika Nyman 08-555 218 14 (barn och familj mm)
e-post: erika.nyman@matteus.org

 

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@matteus.org

 

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@matteus.org 

Anna Eberhardson 08-555 218 (ungdom mm)
e-post: anna-eberhardson@matteus.org  

 

DIAKONER
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
Telefontid: tis 13-14, ons 9-10.
e-post: ann.engstrom@matteus.org 

 

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
Telefontid: må, ti, fr 9.00–10.00 
e-post: susanne.aberg@matteus.org 

 

Stiftelsehandläggare: 
Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@matteus.org