Sagoläsning på församlingsbiblioteket!

Klockan 10 en fredag i månaden har vi högläsning för barn på församlingsbiblioteket. Ta chansen att tillsammans med barnen bekanta er i denna unika bokmiljö!

Högläsning för barn

På församlingsbiblioteket håller vi den muntliga  traditionen levande!Högläsning bidrar till nya samtalsämnen och - inte minst - barnen får lära sig att njuta av en god historia! I samband med bokläsningen pratar vi om berättelsen och barnen får hjälp att göra egna reflektioner.

Fredagar 10.00–10.30 följande datum: 3 februari, 3 mars, 21 april, 5 maj