Sagostund på församlingsbiblioteket!

Klockan 10 en fredag i månaden har vi högläsning för barn på församlingsbiblioteket. Ta chansen att tillsammans med barnen bekanta er i denna unika bokmiljö!

Högläsning för barn

På församlingsbiblioteket håller vi den muntliga  traditionen levande!Högläsning bidrar till nya samtalsämnen och - inte minst - barnen får lära sig att njuta av en god historia! I samband med bokläsningen pratar vi om berättelsen och barnen får hjälp att göra egna reflektioner.

Fredagar 10.00–10.30 
följande datum våren 2024:
2 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj

följande datum hösten 2024:
9 aug,  6 sep, 4 okt, 8 nov