Inträde och utträde

Här hittar du blanketter för inträden och utträden i Svenska kyrkan för vuxna och barn under 18 år.

Inträde i Svenska kyrkan sker genom dop. Den som redan är döpt riktar en inträdesanmälan till den församling där man är folkbokförd. För att tillhöra Svenska kyrkan ska man vara svensk medborgare eller, i landet bosatt, utländsk medborgare. Den som är svensk medborgare kan tillhöra kyrkan utan att vara folkbokförd i Sverige.

Utträde sker genom anmälan till församlingsexpeditionen i den församling där man är folkbokförd. Anmälan skall göras personligen, skriftligt med egenhändig namnteckning. När man anmält utträde ur Svenska kyrkan ska man få ett skriftligt bevis på det. För den som inte fyllt 18 år görs anmälan av vårdnadshavare. Det krävs samtycke av barnet självt om barnet fyllt 12 år.
Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Läs först det här, om du funderar på utträde ur Svenska kyrkan.
 

Blanketter


Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna blanketterna, om du inte har det kan du ladda ner det här.