Författarafton med Yvonne Hirdman, måndag 13 mars 19.00

Författare och professor i historia på Stockholms universitet Yvonne Hirdman kommer till församlingsbiblioteket och berättar om ”Från de stora drömmarnas tid: anteckningar om fattigdom, kärlek & bildningshunger”.

Författare och professor i historia på Stockholms universitet Yvonne Hirdman kommer till församlingsbiblioteket och berättar om ”Från de stora drömmarnas tid: anteckningar om fattigdom, kärlek & bildningshunger”.

I ”Röda grevinnan”, som mottog Augustpriset år 2010, skildrar Yvonne Hirdman sin mammas släkt i Europa. Hennes nya bok däremot behandlar hennes farföräldrar i Avesta och skildrar Fattigsverige före demokratiseringen. Hon bjuder på en historikers kritiska blick.

Biljettpris 50 kr. Försäljningen startar måndagen den 13 februari på biblioteket.