Webbsänd gudstjänst

Då vi under rådande tider har en begränsning i antalet deltagare i våra gudstjänster, sänder vi också gudstjänsten på nätet. Låt oss vägleda dig dit!

Direktsänd gudstjänst

Länk till söndagens högmässa

Psalmer 9 maj:
525:-, 209:-, 399:-  238b:-

Valentin-oktetten sjunger:
Mellan textläsningarna: Stor är Herren (Sonny Jansson)
Före predikan: Botpsalm (Gunnar Thyrestam)
Efter trosbekännelsen: Fuga ur Fürchte dich nicht (J.S. Bach)        
Under nattvarden:  Fader Vår (Anders Paulsson)
                                 
Orgelpostludium:
Vater unser im Himmelreich (Johann Sebastian Bach)             
 
Dagens kollekt tillfaller Kyrkans familjerådgivning Stockholm
(Swishnummer 123 161 23 32)
 
Präst: Petter Sundelius
Kör:  Valentin-oktetten
Dirigent: Sonny Jansson
Organist: Anders Frisk
        

Då vi sänder via zoom - en instruktion
För att följa våra gudstjänster via Zoom behöver du ladda ner en app kallad ZOOM Cloud Meetings. Vi ber dig att i lugn och ro ladda ner appen. När det så är dags för gudstjänst, klicka på nedanstående länk och invänta sändning.

När du klickar på länken ombeds du eventuellt skriva in ett Meeting-ID. Skriv då ”Matteus” och invänta sändning. Om man anslutar med datorn i stället för surfplatta/telefon kommer man tillfrågas om man vill installera Zoom-clienten på datorn. Svara ja! Installation tar några minuter så bra att ansluta sig innan högmässan börjar. 

---

Länk till via Vimeo (direktlänk, du behöver inte ladda ner något program)