Webbsänd gudstjänst

Då vi under rådande tider har en begränsning i antalet deltagare i våra gudstjänster, sänder vi också gudstjänsten på nätet. Låt oss vägleda dig dit!

Direktsänd gudstjänst

Länk till kommande söndags högmässa (via Zoom)
(instruktion, se nedan)

Musikinslag i högmässan 7 mars
 
Psalmer
441:1-2
270:1-2
70:1-4
441:3
 
Solosånger
Efter GT                             Bön om fred                        F Poulenc     
Efter Ev                              I helig fastlagstid vi gå       B Wallin
Efter trosbekännelsen       Blomman i snön                  G Hahn
Under nattvarden              Var stilla i Gud                    F Mendelssohn
Postludium                         Postlude                             A Guilmant
 
Medverkande
Daniel Götschenhjelm, Johannes Söderqvist.
Johanna Pomo och Magnus Clausson, sång.
Sonny Jansson, piano
Inger Wallin, orgel

--------------

Instruktion
För att följa våra gudstjänster via Zoom behöver du ladda ner en app kallad ZOOM Cloud Meetings. Vi ber dig att i lugn och ro ladda ner appen. När det så är dags för gudstjänst, klicka på nedanstående länk och invänta sändning.

När du klickar på länken ombeds du eventuellt skriva in ett Meeting-ID. Skriv då ”Matteus” och invänta sändning. Om man anslutar med datorn i stället för surfplatta/telefon kommer man tillfrågas om man vill installera Zoom-clienten på datorn. Svara ja! Installation tar några minuter så bra att ansluta sig innan högmässan börjar. 

---

Länk till kommande söndags högmässa via Vimeo (direktlänk, du behöver inte ladda ner något program)