Här träffas vi dagtid

För dig som har möjlighet och söker mötesplatser dagtid har vi ett stort utbud av träffar och aktiviteter i S:t Matteus församling. För ytterligare information kontakta någon av församlingens diakoner.

Ladda ner folder med hela vårens program för vuxna här. 

Mikaelsträffar

Andakt, samvaro och ett angeläget. program. Kaffe och smörgås, 25 kr.
Värd: Carsten Malmberg.
Plats: Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64.

För aktuellt program, se här.

Mässa–Lunchkonsert–Sopplunch

Varje onsdag  från 22 januari-20 maj

11.30 Mässa i S:t Matteus Lillkyrka.
12.00–12.30 Lunchkonsert i S:t Matteus kyrka. Fri entré.
12.30–13.30 Sopplunch. Soppa, smörgås, kaffe och kaka, 30 kr
S:t Matteus församlingssal, Vanadisvägen 35.
Program för lunchkonserter, läs här.

Quiltsömnad, vissa lördagar kl 10-14 i Mikaelskapellet

Vi träffas några lördagar och syr till förmån för S:t Matteus församlings internationella arbete. Vi syr täcken och miljövänliga kassar som vi sedan säljer vid församlingens olika evenemang. Ta gärna med egen symaskin, vi har tillgång till några få. Kaffe under dagen serveras till självkostnadspris. 

Quiltträffar våren 2020:

VolontärTRÄFFAR

För dig som vill göra en ideell insats i församlingens arbete.
Vi träffas på Diakoniexpeditionen, Västmannagatan 92. Kaffe/té och smörgås från kl 17.00. Ingen föranmälan.
Ledare: Susanne Åberg, 08-555 218 13 och 
Ann Engström, tel 555 218 12

så når du oss på diakonin

DIAKONER:
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom@matteus.org 

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg@matteus.org 


Husmor/diakoniassistent

Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@matteus.org


Stiftelsehandläggare: 

Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@matteus.org


Besöksadress:
Västmannagatan 92, Stockholm.