Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vårstädning av kyrkogårdarna

Vårstädning av kyrkogårdarna påbörjas den 12 april 2021.

Vårstädning av kyrkogårdarna påbörjas 12 april 2021. Ris och kransar kommer då att tas bort från de gravar som vi har fått i uppdrag att sköta (s  k skötselgravar). Även dekoration-er som står bakom gravvårdarna kommer att tas bort. Lyktor som står inom planteringsytan kommer dock att lämnas kvar.

Kyrkogårdsförvaltningen 

Spring cleaning of the cemeteries 

Spring cleaning of the cemeteries begins April 12th 2021. All remaining grave decorations will then be removed from the graves that we are assigned to take care of. Decorations kept behind the tomb stones will also be removed. Lamps that stand in the planting surface, however, will be left.

The Cemetery Administration