Stilla dag

En dag av stillhet och retreat, lördag 11 november. Valsta kyrka och församlingshem.

Välkommen till en stilla dag i Valsta kyrka och församlingshem lördag 11 november, kl 10.00–15.00.

Under dagen finns möjlighet till egen reflektion, att ”bara vara” eller att delta 
i olika aktiviteter som exempelvis meditation, samtal med präst eller pyssel.

Vi äter lunch tillsammans under tystnad.

Dagen är kostnadsfri.

Hållpunkter

10.00 Inledning med morgonbön i Valsta kyrka

10.30 Möjlighet att besöka olika rum 
 för stilla övningar.

12.15 Lunch

15.00 Avslutning i kyrkan

Anmälan & information

Anmälan senast 6 november till:
sara.waldenstad@svenskakyrkan.se 
eller tel 072-547 23 48

Ange eventuella behov av specialkost eller allergier.

Varmt välkommen!