Livets väv
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ska du gå på dop, vigsel eller begravning?

Kyrkan är alltid en viktig plats i livets alla skeden, i synnerhet i tider som dessa. Livet tar inte paus. Trots rådande inskränkningar i samhället har Svenska kyrkan uppgift att fortsatt ge möjlighet till dop, vigsel och begravningsgudstjänst, om än på annorlunda sätt.

Dop och vigsel

Från 24 november 2020 och tills vidare begränsar Märsta pastorat antalet deltagare vid dop och vigsel till max åtta (8) personer exklusive personal. Detta med anledning av de nya bestämmelserna som gäller från den 24 november. Detta beslut gäller i pastorats samtliga kyrkor.

När det gäller frågan om exakt hur många anhöriga som kan närvara av de totalt max åtta (8) personerna, hänvisas i första hand till tjänstgörande präst. Hänsyn kan tas så att så många anhöriga som möjligt kan närvara genom att minska antalet personal. 

Befintliga bokningar gjorda före den 20 november omfattas också av ovanstående.

Alla kontakter inför kyrkliga handlingar sker via telefon eller e-post.

Begravning

Det är viktigt att få ta avsked. I det läge som råder måste vi hitta former som både är värdiga och samtidigt tar hänsyn till behovet av att begränsa smittspridningen. Trots den situation som nu råder i vårt land är själva begravningsgudstjänsten densamma. Dock påverkar myndigheternas bestämmelser omständigheterna kring begravningen.

Den 20 november 2020 beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Enligt regeringen träder ändringen i förordningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft den 24 november.

Från 24 november 2020 och tills vidare begränsar därför Märsta pastorat antalet deltagare vid begravningar till max tjugo (20) personer exklusive personal. Detta beslut gäller i pastoratets samtliga kyrkor.

Om begravningsgudstjänsten avslutas på kyrkogården gäller samma begränsning på max tjugo (20) personer exklusive personal. Exklusive bärarlag.

För eventuella minnesstunder gäller dock regeln max åtta (8) personer (inklusive eventuell personal) närvarande.

Informationen uppdateras fortlöpande.