Foto: Johan Nilsson

Hjälp, soppa och öppna kyrkor

Svenska kyrkan Märsta pastorat har ställt om verksamheten för att möta de behov som uppstått i spåren av pandemin. Här hittar du information om hjälp, verksamheter och öppethållande.

Soppa för avhämtning

Under våren finns möjlighet att köpa soppa/brödbulle för avhämtning ”take-away”.

Lunda kyrkskola: Onsdagar kl 12-14, fr.o.m. 20 januari
Kontakt: Nathalie Tullgård, tel 072-700 51 25.

Valsta församlingscafé: Fredagar kl 10-12, fr.o.m. 8 januari 2021
Kontakt: Diakoniassistent Terttu Villabona, tel 073-322 48 02.

Rosersbergs församlingsgård: Fredagar kl 12-14, fr.om. 15 januari 2021
Kontakt: Ingela Lee, tel 08-594 309 50.

En kasse mat

Läs mer om Maträtten här.

Kaffe och bulle

Kan inte människorna komma till kyrkkaffet får kyrkkaffet komma till människorna.
Därför står vi ofta på torget utanför Valsta kyrka fredagar 19-21 med kaffevagn. Kom förbi och ta en fika!

Öppna kyrkor och församlingshem

Valsta kyrka är öppen från kl 9–16 varje vardag.

Märsta kyrka håller öppet tisdagar och onsdagar mellan kl 10–15.

Rosersbergs församlingsgård, Stora salen, öppen tisdagar kl. 12–14 för enskild andakt, bön och ljuständning. 

För aktuell info om andakter och gudstjänster på andra tider, se webbkalendern eller i gratisappen Kyrkguiden!

 

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift