Foto: Johan Nilsson, Hans Hartman

Heligt rum – en bit av himlen

Fotouställning med bilder av Hans Hartman och Johan Nilsson. Valsta församlingshem, hösten 2023.

Under hösten visas utställningen ”Heligt rum – en bit av himlen” i Valsta församlingshem, med foton tagna av Hans Hartman och Johan Nilsson. Så här presenterar de utställningen:

”Den här utställningen vill bjuda in till eftertanke och egen reflektion. Ett heligt rum är ett försök att ge en bild av himlen.

Det första vi tänker på när vi hör begreppet 'Heligt rum' är förmodligen en kyrka, ett kapell eller ett tempel, men det heliga rummet kan också vara en tom ladugård, en väg eller rotsystemet kring kvisten i ett vattenglas.

Ibland uppstår det heliga rummet i en situation. Kanske på en gata i London eller under en repetition med kören i kyrkan.

Välkommen till Heligt rum – en bit av himlen.”

Hans Hartman och Johan Nilsson, 2018

Utställningen har tidigare visats på följande platser:
Sigtuna, Församlingshemmet Munken
Uppsala, Helga Trefaldighets kyrka. 
Uppsala, Bokhandeln Arken
Stockholm, Djurgårdskyrkan
Vingåker, Västra Vingåkers kyrka
Malmköping, Lilla Malma kyrka