Diakon sökes

Märsta pastorat kallar en diakon. Sista ansökningsdag: 22 oktober 2023.

Vill du vara med och gestalta Kristi kropp och visa på Kristus?

Det är vår vision och vi vill gestalta Kristi kropp och visa på Kristus här i den del av Sigtuna kommun som vi verkar. Diakoni är en konsekvens av vår kallelse och tro. Märsta pastorat kallar nu 1 diakoner till tjänst i alla dess fyra församlingar med initial utgångspunkt i Valsta församling.

De fyra församlingarna bildar tillsammans Märsta pastorat som är arbetsgivare för all personal i pastoratet. Centralorten är Märsta med tågstation och bra kommunikationer till både Uppsala och Stockholm. Svenska kyrkan i Norrsunda, Skepptuna, Husby-Ärlinghundra och Valsta välkomnar till gudstjänst, diakoni, mission och undervisning i mångkulturell tätort, villastad och gammal jordbruksbygd. Mångfalden är en rikedom och inbjuder till ett mångfasetterat diakonalt arbete.

Som diakon i våra fyra församlingar är du väl förankrad i ditt kall, gärna med tidigare erfarenhet från utsatta områden. Tyngdpunkten i den diakonala tjänsten är karitativ och har även funktion av att vara uppsökande, liturgisk, pedagogisk, själavårdande, administrativ och profetisk tjänst.

Några exempel på arbetsområden 

  • Tillsammans med diakonkollega arbeta med både förebyggande och akut diakoni samt hantering av fondansökningar i hela pastoratet
  • Insatser i konfirmand, ungdomsverksamhet och sommarläger för alla åldrar
  • Samordningsansvar alternativt tjänst för sorgegruppsverksamheten i pastoratet
  • Leda andakt och finnas med i församlingens gudstjänstliv
  • I viss grad medverka vid NGO-besök på Migrationsverkets förvar alternativt ha samordningsansvar
  • I viss grad medverka vid NGO-besök på Anstalten Storboda Rosersberg kriminalvården alternativt ha samordningsansvar.
  • Tillsammans med diakonkollegor utveckla goda relationer med kommunen och andra sociala aktörer i samhället och så synliggöra Svenska kyrkans identitet så att den blir tydligare och får större betydelse i civilsamhället
  • Stärka frivilligarbete och volontärskap
  • Barnen intar en särställning i vår tro och de behöver därför särskilt uppmärksammas i den diakonala tjänsten genom stöd till barn och familjer.

Ur församlingsinstruktionen om diakoni

Diakoni är en konsekvens av vår kallelse och tro. Diakoni har sitt ursprung i betydelsen ”tjänst” och har inget annat mål än målet att tjäna sin medmänniska i medmänsklighet, ödmjukhet och respekt. Diakoni är att komma med Kristus till medmänniskan i handling samtidigt som det är att tjäna Kristus som om medmänniskan vore Kristus själv.

Diakoni kompletterar och bidrar där samhället brister. Diakoni fungerar ofta som en länk mellan individen och samhällsinstitutionen. Kunskap om samhället, relationer, samverkan och samarbete med kommuner, föreningar och andra delar av civilsamhället är en förutsättning för att Svenska kyrkan ska kunna utföra sin diakonala uppgift.

Diakoni ska bemyndiga individen och i första hand bidra med hjälp till självhjälp. Diakoni ska ha resurser för att kunna ge akut hjälp när så behövs, i kombination med olika typer av förebyggande stöd. I det diakonala arbetet är det viktigt att se till barns och ungas utsatthet, som ibland blir mindre synliggjord än vuxnas behov. 

Församlingslivet i Valsta församling

Valsta församlingshem och kyrka byggdes 1975 som en förlängning av Valsta centrum i ett mångkulturellt samhälle som tillkommit under 60-talets miljonprogram. På andra sidan Kyrktorget ligger den shiamuslimska församlingens moské och på andra sidan vattentornet den syrisk-ortodoxa Mor Johannes kyrka. Valsta kyrka är öppen varje vardag och är en plats dit många kommer för egen bön, morgonbön, veckomässa och till söndagens gudstjänstliv. Församlingen har Secondhandbutik, Församlingskafé och Öppen förskola. Fredagkvällar har vi ofta diakonal verksamhet och sinnesromässa. En gång i månaden delar vi ut matkassar med basmatvaror till behövande.

Församlingshemmet i Valsta har rymliga och trivsamma lokaler med både idrottssal och bio/teatersalong. Vi har goda relationer och stora samverkansmöjligheter med samhällsaktörer som exempelvis nätverket Valsta utveckling, Sigtuna kommun, SMKR och Sigtuna församling.

För att vara aktuell för tjänsten ska du vara diakonvigd eller antagen för diakonvigning enligt Svenska kyrkans ordning. Tjänsten omfattar viss helg- och kvällstjänstgöring och för att ta dig till pastoratets olika kyrkor och verksamheter behöver du körkort och tillgång till bil.

Kanske har du någon specialkompetens som du vill bidra med! Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. 

Välkommen med din ansökan!

Tjänstgöringsgrad: 100%

Tillträde: Efter överenskommelse.

Lön: Lön enligt avtal. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Ansökan

I ansökan önskar vi CV, personligt brev samt diakonbrev.

Sista ansökningsdag: 2023-10-22

Ansökan skickas till: marsta.pastorat@svenskakyrkan.se  Märk ansökan ”Diakon”.