en framsträckt hand
Foto: Mat Reding, Unsplash

Maträtten

I vårt samhälle finns människor som har svårt att få mat på bordet. Svenska kyrkan Märsta pastorat har fått möjlighet att göra något åt detta, i samarbete lokala handlare, m.fl.

I samarbete med ICA Valsta har Svenska kyrkan, Märsta pastorat möjlighet att dela matvaror. Detta kommer att ske var tredje fredag kl 11.00 i Valsta kyrka, Bragegatan 3, Märsta.

Valsta kyrka, följande fredagar kl 11-11.45
19 maj
16 juni
14 juli
11 augusti

De som upplever sig vara i behov av Maträtten, måste först kontakta diakon Lena Väfors Silfverberg för att boka in en tid för ett inledande samtal. Därefter delas eventuellt ett matkort ut som berättigar till mathjälp.

Kom i tid, då vi inte kan garantera att varor finns kvar om man kommer senare.