en framsträckt hand
Foto: Mat Reding, Unsplash

Maträtten

I vårt samhälle finns människor som har svårt att få mat på bordet. Svenska kyrkan Märsta pastorat har fått möjlighet att göra något åt detta, i samarbete lokala handlare, m.fl.

I samarbete med ICA Valsta har Svenska kyrkan, Märsta pastorat möjlighet att dela matvaror. Detta kommer att ske var tredje fredag kl 11.00 i Valsta kyrka, Bragegatan 3, Märsta.

VT 2021
Valsta kyrka, följande fredagar kl 11

8 januari
29 januari
19 februari
12 mars
26 mars
23 april
14 maj
4 juni
25 juni

Kontakta gärna diakonen Helen Wolter för mer information om förutsättningarna för att få hämta mat. Det krävs ett medtaget kort för utkvittering av matkassen.

Kom i tid, då vi inte kan garantera att varor finns kvar om man kommer senare.

Vill du hjälpa till?

Vi söker även frivilliga som kan hjälpa till med att hämta maten samt hjälpa till vid utdelandet. Är du intresserad, kontakta diakon Helen Wolter.

Kontakt

Helen Wolter

Helen Wolter

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Diakon