en framsträckt hand
Foto: Mat Reding, Unsplash

Maträtten

I vårt samhälle finns människor som har svårt att få mat på bordet. Svenska kyrkan Märsta pastorat har fått möjlighet att göra något åt detta, i samarbete lokala handlare, m.fl.

I samarbete med ICA Valsta har Svenska kyrkan, Märsta pastorat möjlighet att dela matvaror. Detta kommer att ske var tredje fredag kl 11.00 i Valsta kyrka, Bragegatan 3, Märsta.

Valsta kyrka, följande fredagar kl 11-11.45
27 augusti
17 september
8 oktober
29 oktober
19 november
10 december
Torsdag 23 december

De som upplever sig vara i behov av Maträtten, måste först kontakta diakon Lena Väfors för att boka in en tid för ett inledande samtal. Därefter delas eventuellt ett matkort ut som berättigar till mathjälp.

Kom i tid, då vi inte kan garantera att varor finns kvar om man kommer senare.

Lena Väfors

Lena Väfors

Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Diakon