Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Märsta Besöksadress: Bragegatan 3, 19553 Märsta Postadress: Box 3007, 19503 MÄRSTA Telefon:+46(8)59440840 E-post till Svenska kyrkan i Märsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skånela kyrka

En av våra medeltida kyrkor från 1100-talet.

Skånela kyrka ligger nära sjön Fysingen och området hade stor betydelse under forntid och medeltid då sjön var i direkt förbindelse med Mälaren. Vissa skrifter från Magnus Ladulås tid, i slutet av 1200-talet, tyder på att kyrkan till och med är byggd på kunglig mark.

Skånela är en av Upplands fyra sk östtornskyrkor. De kallas så eftersom de har tornet i öst, över kor och altare. Kyrkan är daterad till 1160-talet och ursprungligen bestod Skånela kyrka bara av ett långskepp utan korsarmar. Arkitekten eller stenmästaren tros vara från byggnadshyttan vid Lunds domkyrka och troligtvis var han en tysk som efter sin verksamhet i Lund kallats in till kyrkbygget i Skånela.
Kyrkan har byggts om flera gånger. Sakristian och nordkapellet byggdes under 1300-talet.Tornet höjdes med två meter vid 1400-talets mitt samtidigt som och valven i långhuset och i kapellet slogs.
Efter en brand 1642 förstördes både väst- och östgavlarna men de byggdes åter upp om än med en del förändringar. Västmuren gjordes tjockare och valven över koret blev en aning lägre än originalet. Under 1700-talet byggdes det Jenningska kapellet som ligger i direkt anslutning till det medeltida nordkapellet. Kyrkan brann åter 1806 och då valde man att täcka innermurarna med flera lager vit puts samt att mura om en del fönster.

Under en renovering 1957 togs murverket från 1100-talet åter fram samt kalkmålningar från 3 olika perioder, de äldsta från 1300-talet.

I en nisch i nordkapellet står kyrkans stora stolthet. En välbevarad madonnabild från ca 1505.  Den är skuren i lind och färgen är mycket välbevarad.

Antal sittplatser: 90

Brandskyddsgräns: 130

Vi har av säkerhetsskäl inte möjlighet att hålla alla våra kyrkor öppna men du kan titta in i Skånela kyrka med hjälp av våra rörliga panoramabilder.

Hitta till våra kyrkor.