Foto: Anneli Eriksson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i Märsta pastorat. Begravningsverksamheten, som finansieras av begravningsavgiften, styrs av begravningslagen och är tillgänglig för alla oavsett tro eller samfund.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för skötseln av de sju kyrkogårdarna. Beslut som rör begravningsverksamheten tas i kyrkorådet.

Länsstyrelsen har förordnat William Pettersson till begravningsombud i Sigtuna kommun för att företräda de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.