Arlanda flygplats

Välkommen till Arlanda kapell, en oas mitt i flygplatsens buller och brus.

Kapellet är öppet varje dag kl. 05-22 och välkomnar alla människor oavsett tro eller religion. Det ligger i markplan vid rullrampen som går mellan Sky City och terminal 5.

vigsel på arlanda

Om ni har en resa bokad så kan ni gifta er i kapellet i anslutning till avfärd eller ankomst. Vigsel bokar du hos pastorsexpeditionen, tel. 08-594 408 40, som också svarar på dina frågor och funderingar.

arbetsliv

Arlanda är dessutom en av Sveriges största arbetsplatser med över 15 000 personer som har sitt arbete där. Våra präster är en resurs i ledarskapsfrågor och kan hålla föredrag i psykosocial krishantering. De finns också till för de anställda som drabbas av någon akut personlig kris.

Vid en större katastrof på flygplatsen är de självklart med som en aktör i Swedavias krisorganisation.

Läs mer på Arlanda kapells egen hemsida.