Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Märsta pastorat Besöksadress: Bragegatan 3, 19553 Märsta Postadress: Box 3007, 19503 MÄRSTA Telefon:+46(8)59440840 E-post till Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Anmälan till konfirmation 2019–2020

Här kan du anmäla ditt barn till någon av våra konfirmandgrupper 2019–2020.

Fyll i ditt barns uppgifter nedan och skicka in anmälan. Glöm inte kryssa i vilken grupp som det vill vara med i!

Välj den grupp som barnet önskar vara med i:

Förälder eller annan målsman:

Med anmälan till konfirmationen godkänner ni att personuppgifterna registreras och används i fortlöpande, konfirmandrelaterad kommunikation så länge barnet är konfirmand i Märsta pastorat och ett år framöver.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Märsta pastorat, Box 3007, 195 03 Märsta. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på marsta.pastorat@svenskakyrkan.se eller 08-594 408 40.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

svenska kyrkans hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan har tillgång till en stor mängd personuppgifter, inte minst genom kyrkobokföringen där alla medlemmar står med. Därför är det extra viktigt att med noggranhet i hanteringen av all denna information.

Läs mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter.