Foto: Magnus Aronson /Ikon

Anmälan till konfirmation 2022-23

Här kan du anmäla dig till någon av konfirmandgrupperna med konfirmation 2023.

Här anmäler du dig till någon av konfirmandgrupperna i Märsta pastorat med konfirmation 2023. Fyll i dina uppgifter nedan och skicka in anmälan. Glöm inte kryssa i vilken grupp du vill vara med i!

Välj den grupp du önskar vara med i:

Förälder eller annan målsman:

När du fyller i ovanstående formulär godkänner du också att dina personuppgifter registreras och används i fortlöpande, konfirmandrelated kommunikation inför, under och efter konfirmandtiden. Uppgifterna sparas i högst tre år. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Märsta pastorat, Box 3007, 195 03 Märsta. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på marsta.pastorat@svenskakyrkan.se eller 08-594 408 40. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.