Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Vuxengrupper

ALPHA-kurs

I våra Alpha-kurser får vi tillsammans utforska meningen med livet. En kurs omfattar en termin. Samlingen inleds med en gemensam måltid, därefter föredrag och samtal i grupper. Många kan vittna om vad Alpha-kursen har betytt av förnyelse i deras liv!

Anmälan och frågor till 0433-75080 eller e-post till markaryd.forsamling@svenskakyrkan.se

Körer

Tycker du om sjunga i kör? Vi har två vuxenkörer i Markaryds församling. Gospelkör och kyrkokör. Välkommen med du också!
Läs mer om körerna här.

Vardagskväll i Germunds kapell

på onsdagskvällar med ibland veckomässa (nattvard), ibland bibelstudium.
Här ska finnas en plats för fördjupning och för att dela liv och tro.Varmt välkommen att dela gemenskapen! 

Hemgrupper

I våra hemgrupper finns rum för tankar och gemenskap. Som stomme för samlingarna används mindre studieböcker. 

Diakonigrupp

Diakonigruppen är en viktig stödtrupp i Markaryds församlings diakonala arbete. Det kan handla om hembesök, värdskap vid andakter på våra äldreboenden och mycket annat.

 Tisdagsträffar

i Hagakyrkan en tisdag i månaden kl.14.00. Vid varje samling serveras kaffe med dopp för 20 kr.  Här finns program för våren 2022

Syjuntan

varannan onsdag mellan kl.14-16 i Germundsgården. För den som vill umgås och handarbeta. Träffarna drivs av frivilliga.
Man ser fram emot att hälsa nya deltagare välkomna.
Vill du veta mer, kontakta diakon Petra på tel. 0433-750 87.

Promenadgruppen

Varje måndag och torsdag utgår 10.00 från Germundsgården.
Promenad, fika och andakt. Träffarna drivs av frivilliga.
Öppen grupp - ingen anmälan.
Mer info: diakon Petra på tel. 0433-750 87.

 

Välkomna att vara med!

UPPLYSNINGAR genom församlingens präster:

Håkan, tel. 750 81

Måns, tel. 750 82